تعداد مقالات: 348

77. محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه

دوره 10، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 25-51

حسین مرزبان؛ زهرا دهقان شبانی؛ پرویز رستم زاده؛ حمیدرضا ایزدی


78. بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 25-50

جاوید بهرامی؛ بهنوش سادات آقایان؛ اسفندیار جهانگرد


79. آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران

دوره 12، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 25-46

هدی جعفری؛ عباس نجفی زاده؛ اسماعیل صفرزاده؛ غلامعلی حاجی


81. تحلیل رفتار قیمتی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تبدیل موجک

دوره 14، شماره 49، بهار 1399، صفحه 25-48

10.30495/eco.2019.672515

محمدمهدی پویا؛ رضا نجارزاده؛ حیدری حسن


82. نقش دولت در شرایط مواجهه با‫ بیماری‫ پاندمیک ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 14، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 25-52

10.30495/eco.2021.1930008.2518

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حرّی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی


83. منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران

دوره 5، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 27-49

حمید کردبچه؛ علی سوری


85. رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بخش‌های صادراتی و غیرصادراتی و رشد اقتصادی در ایران: تعمیم مدل فدر

دوره 8، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 27-44

صابر معتقد؛ همایون رنجبر؛ سعید دایی کریم زاده


88. اثرات توسعه بخش‌های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی

دوره 11، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 27-47

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


89. اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 27-52

سعید صمدی؛ علی سرخوش سرا؛ امید امینی دره وزان


90. آثار تنوع صادرات صنعتی بر بی‌ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران

دوره 14، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 27-52

10.30495/eco.2020.1880316.2258

هومن نصیری؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی


92. مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 29-49

علی اکبر ناجی میدانی؛ غلامعلی رحیمی


93. تحلیل نظریه بازی تکاملی ایران و عربستان در چارچوب الگوریتم ژنتیک

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 29-56

سمانه خاتمی؛ علیرضا شکیبایی


96. تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید

دوره 13، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 35-54

محمد علی احسانی؛ رضا ایزدی


97. سنجش رفاه استان‌های ایران: رهیافت تابع رفاه غیرپارتویی و تجزیه‌پذیر نسبت به جمعیت

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 31-46

محمد نبی شهیکی تاش؛ مجتبی شهیکی تاش؛ الهام شیوایی


99. بررسی ارتباط بین کارایی و تمرکز صنعتی در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 37-51

کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی؛ محمد سعید ذبیحی دان؛ معصومه هادی زادگان