تعداد مقالات: 360

76. بررسی اثر تغییر قیمت‌ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری

دوره 9، شماره 29، فروردین 1394، صفحه 25-42

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ علی شهابی


77. بررسی اثرات متغیر زمانی تعیین‌کننده‌های تورم: مدل‌های فضا ـ حالت

دوره 9، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 25-46

محسن خضری؛ بهرام سحابی؛ کاظم یاوری؛ حسن حیدری


79. محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست‌ پولی و مالی بهینه

دوره 10، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 25-51

حسین مرزبان؛ زهرا دهقان شبانی؛ پرویز رستم زاده؛ حمیدرضا ایزدی


80. بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)

دوره 12، شماره 43، آذر 1397، صفحه 25-50

جاوید بهرامی؛ بهنوش سادات آقایان؛ اسفندیار جهانگرد


81. آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران

دوره 12، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 25-46

هدی جعفری؛ عباس نجفی زاده؛ اسماعیل صفرزاده؛ غلامعلی حاجی


83. تحلیل رفتار قیمتی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران با استفاده از روش تبدیل موجک

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1399، صفحه 25-48

10.30495/eco.2019.672515

محمدمهدی پویا؛ رضا نجارزاده؛ حیدری حسن


84. نقش دولت در شرایط مواجهه با‫ بیماری‫ پاندمیک ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 25-52

10.30495/eco.2021.1930008.2518

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حرّی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی


85. منابع تفاوت بین صنعتی دستمزدها در صنایع بزرگ ایران

دوره 5، شماره 14، تیر 1390، صفحه 27-49

حمید کردبچه؛ علی سوری


90. اثرات توسعه بخش‌های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی

دوره 11، شماره 39، آذر 1396، صفحه 27-47

محمد کیانی ده کیانی؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان


91. اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت بر نرخ بهره و رشد اقتصادی ایران: مدل VAR غیرخطی

دوره 12، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 27-52

سعید صمدی؛ علی سرخوش سرا؛ امید امینی دره وزان


92. آثار تنوع صادرات صنعتی بر بی‌ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران

دوره 14، شماره 50، شهریور 1399، صفحه 27-52

10.30495/eco.2020.1880316.2258

هومن نصیری؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی


94. مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 29-49

علی اکبر ناجی میدانی؛ غلامعلی رحیمی


95. تحلیل نظریه بازی تکاملی ایران و عربستان در چارچوب الگوریتم ژنتیک

دوره 11، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 29-56

سمانه خاتمی؛ علیرضا شکیبایی


98. تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید

دوره 13، شماره 47، آذر 1398، صفحه 35-54

محمد علی احسانی؛ رضا ایزدی


99. سنجش رفاه استان‌های ایران: رهیافت تابع رفاه غیرپارتویی و تجزیه‌پذیر نسبت به جمعیت

دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 31-46

محمد نبی شهیکی تاش؛ مجتبی شهیکی تاش؛ الهام شیوایی


100. بررسی آثار هدفمندی یارانه‌ها بر بخش کشاورزی ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 35-52

احمد تشکینی