تعداد مقالات: 351

101. تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 37-51

محمدعلی متفکر آزاد؛ زینب جامه شورانی؛ زینب حیدری داد


102. اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در صنایع کارخانه‌ای استان تهران

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 39-50

کامبیز هژبر کیانی؛ صدیقه نعمتی


103. برآورد فقر و شاخص‌های فقر در مناطق شهری و روستایی

دوره 6، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 39-60

علی اکبر خسروی نژاد


105. اثر سیاست پولی بر تولید و تورم در شرایط تبعیض جنسیتی در بازار کار ایران

دوره 14، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 39-72

10.30495/eco.2021.1909192.2420

حیدر زبیدی؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری


106. شناسایی چرخش رژیم در بازده بازاراوراق بهادار ایران

دوره 6، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 41-56

سید یحیی ابطحی؛ حامد نیک فطرت


107. هدف گذاری تورم: کاربردی از نظریه کنترل بهینه

دوره 6، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 41-58

میرحسین موسوی؛ زهرا مستعانی


109. حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 41-64

محمود محمودزاده؛ میرحسین موسوی؛ فرزاد پاک نهاد


110. بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی

دوره 9، شماره 29، بهار 1394، صفحه 43-62

محسن مهرآرا؛ احسان محمدیان نیکپی


111. تحلیل تجربی رابطه بین آلودگی هوا و هزینه‌های عمومی سلامت: رویکرد داده‌های تابلویی پویا

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 43-60

مریم فتاحی؛ عباس عصاری؛ حسین صادقی؛ حسین اصغرپور


113. اندازه‌گیری آثار زیست محیطی فعالیت‌های اقتصادی در ایران با رویکرد جدول داده-ستاده

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 45-64

زهرا نصراللهی؛ زهره احمدی؛ سمانه عشرتی


114. اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه‌ای صنعت در ایران

دوره 8، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 45-62

علی اکبر ناجی میدانی؛ سلمان ستوده نیاکرانی


115. اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 45-62

فرهاد خداداد کاشی؛ جعفر عبادی؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ خلیل حیدری


116. اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان

دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 45-72

عذرا بیانی؛ تیمور محمدی؛ جاوید بهرامی؛ حسین توکلیان


117. بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 45-68

ابراهیم نیک نقش؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ محمد مهدی موحدی


118. تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال: مطالعه موردی ضربات پنالتی

دوره 5، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 47-66

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ کامران کسرایی


121. تاثیر آزادی اقتصادی بر توسعه بخش بانکی ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 47-66

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش


122. درآمد غیربهره‌ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری‌

دوره 10، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 47-70

امیرعلی فرهنگ؛ ابوالقاسم آثنی عشری؛ اصغر ابوالحسنی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ جهانگیر بیابانی


123. رانت نفتی و فساد در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)

دوره 12، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 47-72

مهدی ادیب پور؛ سینا کرباسی زاده