نظریه اقتصادی ازدواج بهینه

دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 49-66

وحید مهربانی


بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی

دوره 11، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 49-67

حسینعلی فاخر؛ زهرا عابدی؛ بیتا شایگانی


اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 49-72

حدیث حسابی؛ مرتضی خورسندی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسن دهقان شورکند


تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 51-72

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR

دوره 10، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 53-73

جابر اکبری؛ صادق بختیاری؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر


بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی

دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 53-78

10.30495/eco.2021.1908749.2415

ثمین صبحی؛ مرتضی سامتی؛ سارا قبادی؛ مجید صامتی


ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 11، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 57-83

محمد اکبری؛ محمد جواد شریف زاده؛ علی رنجبرکی


رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف

دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 47-65

علی حسین صمدی؛ شراره مجدزاده طباطبایی


یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه‌ی بازار مسکن تهران

دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 51-68

حبیب مروت؛ جاوید بهرامی