تعداد مقالات: 351

127. نظریه اقتصادی ازدواج بهینه

دوره 10، شماره 33، بهار 1395، صفحه 49-66

وحید مهربانی


129. بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 49-67

حسینعلی فاخر؛ زهرا عابدی؛ بیتا شایگانی


130. اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری

دوره 12، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 49-72

حدیث حسابی؛ مرتضی خورسندی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسن دهقان شورکند


134. تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 51-72

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


135. تأثیر شکنندگی دولت بر صادرات ایران به کشورهای جنوب شرق آسیا با رویکرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 12، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 51-77

شکوفه ناقلی؛ مجید مداح؛ اسمعیل ابونوری


137. بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR

دوره 10، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 53-73

جابر اکبری؛ صادق بختیاری؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر


138. واکنش صنایع اروپایی واردکننده نفت ایران به قیمت‌های انرژی: تحلیل بین عاملی و بین سوختی

دوره 12، شماره 41، بهار 1397، صفحه 53-81

سمیه اعظمی؛ کیومرث سهیلی؛ مرجان قاسمی


140. بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی

دوره 14، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 53-78

10.30495/eco.2021.1908749.2415

ثمین صبحی؛ مرتضی سامتی؛ سارا قبادی؛ مجید صامتی


144. ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی)

دوره 11، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 57-83

محمد اکبری؛ محمد جواد شریف زاده؛ علی رنجبرکی


145. رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف

دوره 7، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 47-65

علی حسین صمدی؛ شراره مجدزاده طباطبایی


146. یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه‌ی بازار مسکن تهران

دوره 7، شماره 21، بهار 1392، صفحه 51-68

حبیب مروت؛ جاوید بهرامی


147. ارزیابی عملکرد خانه‌های بهداشت شهرستان فیروزکوه با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 53-69

نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ نیلوفر خلیلی


148. بررسی قاعده‌ی سرانگشتی مصرف با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 53-65

رضا روشن؛ مصیب پهلوانی؛ محمد نبی شهیکی تاش


149. ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه

دوره 7، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 53-70

اسماعیل صفرزاده؛ هدی جعفری