بررسی قاعده‌ی سرانگشتی مصرف با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 53-65

رضا روشن؛ مصیب پهلوانی؛ محمد نبی شهیکی تاش


ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه

دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 53-70

اسماعیل صفرزاده؛ هدی جعفری


اثر شکست‏های ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام ایران

دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 57-73

زهرا(میلا) علمی؛ اسمعیل ابونوری؛ سعید راسخی؛ محمد مهدی شهرازی


اثر الگوی تخصص تجاری بر رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 5، شماره 16، دی 1390، صفحه 57-70

همایون رنجبر؛ مهدیه ایرانمنش؛ مرتضی محمدی


عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای حوزه اکو

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 59-72

حامد نجفی علمدارلو؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ کتایون شمشادی


تأثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 18، تیر 1391، صفحه 61-81

سارا امامقلی پور؛ لطفعلی عاقلی


ارزیابی ساختار بازار سپرده‌های بانکی در ایران

دوره 9، شماره 31، مهر 1394، صفحه 61-81

محمد نبی شهیکی تاش؛ کامران محمودپور


مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش‌بینی ادوار تجاری ایران

دوره 7، شماره 22، تیر 1392، صفحه 63-81

مهدی فاضل؛ اکبر توکلی؛ مصطفی رجبی


تاثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران

دوره 9، شماره 29، فروردین 1394، صفحه 63-84

تقی ترابی؛ امین خواجویی پور؛ سمانه طریقی؛ محمدرضا پاکروان


عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا

دوره 11، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 63-75

ساناز خطابی؛ اکبر کمیجانی؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد


بازتعریف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران (رویکرد بخشی ـ استانی)

دوره 9، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 67-89

امیرحسین مزینی؛ عباس عصاری؛ بهناز افشاریان؛ احمد رسولی


جایگزین‌سازی بین‌سوختی در OECD و اثر آن بر نوسان سهم صادرات نفت خام ایران

دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 67-88

تیمور محمدی؛ حمید آماده؛ فریدون برکشلی؛ داریوش وافی نجار


اثر تغییرات بهره‌وری بخش‌های اقتصادی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، انرژی گرمایی، رشد و توسعه اقتصادی

دوره 15، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 67-76

10.30495/eco.2021.1908843.2417

محمد اویسی؛ مسعود همایونی فر؛ سیدمهدی مصطفوی؛ علی اکبر ناجی میدانی


بررسی رابطه میان رشد مصرف برق و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت

دوره 5، شماره 14، تیر 1390، صفحه 69-90

محسن مهرآرا؛ راضیه فرمهینی فراهانی؛ آیت حسن زاده


تاثیر تکانه‌های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE

دوره 11، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 69-94

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ معصومه امامی کلائی