مدل‌سازی معمای صرف سهام توسط منطق فازی: شواهدی از ایران

دوره 10، شماره 35، آبان 1395، صفحه 71-96

علیرضا عرفانی؛ سولماز صفری


ناسازگاری قطعات، راهی برای انحصارگری در خدمات

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 73-97

کیومرث شهبازی؛ جلیل بادپیما


محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای)

دوره 13، شماره 46، شهریور 1398، صفحه 73-100

محمد حسین درویش متولی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری


اثرات تعاملی درجه باز بودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1399، صفحه 73-88

10.30495/eco.2020.672516

سیده ساجده پورمحمدی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سعید راسخی


رویکرد چند بعدی به رفاه ذهنی مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه ایلام

دوره 10، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 75-100

باقر درویشی؛ مهدی امیدی؛ فرشته عصمت


سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR

دوره 11، شماره 39، آذر 1396، صفحه 75-98

سید کمال صادقی؛ محمد باقر بهشتی؛ رضا رنج پور؛ سعید ابراهیمی


احتمال نکول تسهیلات پرداختی اولین بانک قرضه‌های کوچک در استان هرات افغانستان

دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 79-100

10.30495/eco.2021.1918882.2468

محمد صادق محمدی؛ مصطفی کریم زاده؛ مهدی بهنامه


کسب و کار الکترونیکی و عملکرد بنگاه‌های نوظهور

دوره 12، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 83-105

نیلوفر ایمان خان


اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 85-109

سید عزیز آرمن؛ وحید کفیلی؛ حسن فرازمند؛ حسین ملتفت


بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 53-65

سید عبدالمجید جلایی؛ آسیه عزیزی؛ نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 67-83

مرتضی صالحی سربیژن؛ غلامعلی رییسی؛ نادر شتاب بوشهری


تحلیل بیزی مدل‌های پروبیت فضایی در بررسی پذیرش رقم پربازده گندم

دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 69-83

آناهیتا نظری گوران؛ ولی بریم نژاد


مدل بهینه اقتصادی کشت برای کاهش اثرات آلودگی های زیست محیطی در استان مازندران

دوره 13، شماره 48، بهمن 1398، صفحه 69-98

مجید قربانی؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ محمد خالدی


محاسبه پارامتریک شاخص لرنر و ارزیابی درجه رقابت و انحصار صنایع ایران

دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 71-89

محمد نبی شهیکی تاش؛ علی نوروزی