تعداد مقالات: 351

201. ارزیابی زیست ‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده ـ ستاده (یزد)

دوره 8، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 75-89

زهرا نصراللهی؛ شهرام وصفی اسفستانی؛ سمیه نوری زاده


203. درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 77-100

مانا مصباحی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت؛ سید علیرضا کازرونی؛ فیروز فلاحی


205. مقایسه عملکرد مدل‌های خطی وغیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

دوره 7، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 83-99

محمد رضایی پور؛ مهدی ذوالفقاری؛ مجتبی یوسفی دیندارلو؛ ابوالفضل نجارزاده


208. بررسی طرح اسقاط خودروهای فرسوده با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 83-102

حسین صادقی؛ اقلیم تمری


211. اثر ورزشگاه‌ها و تیم‌های حرفه‌ای بر درآمد افراد در ایران

دوره 9، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 87-102

پرویز محمدزاده؛ فرهاد عزیزی


212. تأثیر مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها

دوره 15، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 87-104

10.30495/eco.2021.1936869.2549

سیده نرگس آقامحمدی؛ غلامعلی حاجی؛ هادی غفاری؛ پیمان غفاری آشتیانی


214. تاثیرپذیری قیمت‌های منطقه‌ای گاز از قیمت‌های نفت خام در بازار جهانی (رهیافت تصحیح خطای برداری)

دوره 14، شماره 49، بهار 1399، صفحه 89-110

10.30495/eco.2020.674205

علی عقیلی مقدم؛ ابراهیم عباسی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده


215. رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران

دوره 6، شماره 17، بهار 1391، صفحه 91-110

سید کمال صادقی؛ ناصر صنوبر؛ داوود بهبودی؛ علی دهقانی


216. عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 91-110

کریم امامی؛ سمن دربانی


218. اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 91-109

احمد اسدزاده؛ زهرا جلیلی


221. تحلیل رفتار مشتریان صنعت بانک: رهیافت نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 45، بهار 1398، صفحه 93-114

مصطفی اسفندیاری؛ نیلوفر ایمان خان


223. کاربرد الگوی رشد درون‌زا برای محاسبه نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر کالاهای مضر و پسماند

دوره 10، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 95-113

احمد جعفری صمیمی؛ سعید کریمی پتانلار؛ کورش اعظمی


224. بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 95-114

سید کمال صادقی؛ محسن پورعبادللهان کویچ؛ پرویز محمدزاده؛ زهرا کریمی؛ پروین علی مرادی افشار