اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی

دوره 7، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 71-87

زریر نگین تاجی؛ مهدی امیدی کیا


تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

دوره 5، شماره 16، دی 1390، صفحه 71-86

مجید فشاری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجتبی ولی بیگی؛ نیر قمری


مدل ریاضی برای مکان یابی بهینه شعب تامین اجتماعی در شرق تهران

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 73-87

علیرضا رشیدی کمیجان؛ امیرهوشنگ خمسه


ارزیابی زیست ‌محیطی فعالیت‌های اقتصادی با استفاده از جدول داده ـ ستاده (یزد)

دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 75-89

زهرا نصراللهی؛ شهرام وصفی اسفستانی؛ سمیه نوری زاده


درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)

دوره 11، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 77-100

مانا مصباحی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت؛ سید علیرضا کازرونی؛ فیروز فلاحی


مقایسه عملکرد مدل‌های خطی وغیرخطی در توضیح سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل

دوره 7، شماره 22، تیر 1392، صفحه 83-99

محمد رضایی پور؛ مهدی ذوالفقاری؛ مجتبی یوسفی دیندارلو؛ ابوالفضل نجارزاده


بررسی طرح اسقاط خودروهای فرسوده با رویکرد نظریه بازی‌ها

دوره 8، شماره 28، دی 1393، صفحه 83-102

حسین صادقی؛ اقلیم تمری


اثر ورزشگاه‌ها و تیم‌های حرفه‌ای بر درآمد افراد در ایران

دوره 9، شماره 32، بهمن 1394، صفحه 87-102

پرویز محمدزاده؛ فرهاد عزیزی


تأثیر مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها

دوره 15، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 87-104

10.30495/eco.2021.1936869.2549

سیده نرگس آقامحمدی؛ غلامعلی حاجی؛ هادی غفاری؛ پیمان غفاری آشتیانی


تاثیرپذیری قیمت‌های منطقه‌ای گاز از قیمت‌های نفت خام در بازار جهانی (رهیافت تصحیح خطای برداری)

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1399، صفحه 89-110

10.30495/eco.2020.674205

علی عقیلی مقدم؛ ابراهیم عباسی؛ شهریار نصابیان؛ مرجان دامن کشیده


رابطه بین مصرف انرژی و تولید در بخش صنعت ایران

دوره 6، شماره 17، فروردین 1391، صفحه 91-110

سید کمال صادقی؛ ناصر صنوبر؛ داوود بهبودی؛ علی دهقانی


عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام در اقتصاد ایران

دوره 5، شماره 14، تیر 1390، صفحه 91-110

کریم امامی؛ سمن دربانی


اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران

دوره 9، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 91-109

احمد اسدزاده؛ زهرا جلیلی