ارز‌یابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده

سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بیمه‌ای، با پوشش 37 میلیون نفر از جمعیت کشور و 63 هزار نفر پرسنل با قلمروهای گسترده بیمه‌ای، درمانی، سرمایه‌گذاری و ... تاثیر مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارا بوده و در نتیجه ارزیابی عملکرد شعب این سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشد. به علاوه، تحلیل پوششی داده‌ها یک روش ناپارامتریک با رویکرد حل مسایل برنامه‌ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده‌ای است که ورودی‌های چندگانه را به خروجی‌های چندگانه تبدیل می‌نمایند. در این مقاله با استفاده از این روش به ارزیابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان در سال 1390 پرداخته شده است. در ادامه واحدهای کارا و ناکارای این شعب شناسایی و نهایتا  شعب کارا نیز با مدل اندرسن و پیترسون (AP) رتبه‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Efficiency of Social Security in Isfahan Province

نویسنده [English]

  • amir gholamabri
چکیده [English]

Social security, as one of the largest insurance agencies covering 37 million people of the country population and 63 thousands employees by vast areas of insurance, medical and investment services, has vital effect on the social and economic structure of the country. Consequently, the evaluation of this organization is of high significance. Moreover, DEA is a non-parametric method by solving linear programming problems for evaluating the performance of decision making units by multiple inputs and multiple outputs. In this paper, the efficiency of social security branches in Isfahan Province will be evaluated by DEA during 2011. In continue, efficient and inefficient units of this branch are identified and then efficient units will be ranked by Anderson and Peterson Model.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • C67
  • C61

1. مقدمه

در جهان امروز، با ویژگی‌های خاص خود، حیات و بقای جوامع بشری و کارایی هر ملتی وابسته به کار و تلاش مستمر و فزاینده همه اقشار جامعه بوده و درجه توسعه ‌یافتگی کشورها از بعد اقتصادی بستگی به میزان کارایی مطلوب و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آنها داشته و به طور عام مورد پذیرش همه کشورها می‌باشد. تلاش برای بهبود استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی سازمانهای اقتصادی، واحدهای تولیدی و صنعتی ومؤسسات خدماتی و مطالعاتی و اجرایی می‌باشد.

به علاوه، کارایی[1] و بهره‌وری[2] یکی از اساسی‌ترین ابزارهای توسعه صنعتی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب شده و قدرت و توان لازم را برای حل بسیاری از معضلات اقتصادی فراهم می‌آورد. مساله اصلی در بهبود بهره‌وری و کارایی نیروی کار، دیگر ایجاد ثروت نیست بلکه ایجاد ظرفیت‌هایی است که خالق ثروت هستند و این افزایش ظرفیت در توجه به عامل انسانی نهفته است. امروزه موضوع کارایی، بهره‌وری و کوشش در راه ارتقای آنها برای کلیه کشورها اعم از در حال توسعه و یا توسعه یافته، به یک آرمان ملی تبدیل شده است.

     پایین بودن سطح کارایی در بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه مانند کشورمان می‌باشد ولی با وجود حساس بودن این مساله،  فقط تعداد محدودی از تحقیقات اقتصادی بر روی آن متمرکز شده است. بنابراین تحقیق حاضر به محاسبه کارایی در یک سازمان بیمه‌ای‌ (سازمان تامین اجتماعی) می‌پردازد. اهمیت موضوع تحقیق از این جهت است که سازمان تامین اجتماعی با تمام اقشار جامعه ارتباط دارد و کارا بودن این سازمان در برگیرنده منافع عمومی جامعه است.

     به علاوه، محاسبه نمره کارایی و در نتیجه مشخص نمودن شعب کارا و ناکارا باعث شناخت بیش‌تر مدیران گردیده و برطرف نمودن عوامل ناکارایی شعب، اقدامی مکمل در جهت توسعه کمی و کیفی این سازمان می‌باشد.

بخش­های آتی این مقاله به صورت ذیل ارایه می­گردد. بخش بعدی به مروری بر ادبیات تحقیق اختصاص دارد. بخش سوم به تعاریف، مفاهیم اولیه و معرفی مدلهای اساسی در تحلیل پوششی داده‌ها می­پردازد. در بخش چهارم به تجزیه و تحلیل داده‌ها و ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی با مدل‌های اساسی تحلیل پوششی داده‌ها می­پردازیم. بخش پایانی نیز به نتیجه‌گیری اختصاص دارد.

 

2. ادبیات موضوع

 در سال‌های اخیر رویکردی نسبتا مناسب در حوزه­های فکری، فرهنگی و اجتماعی در خصوص ارزیابی عملکرد و میزان بهره‌وری انجام شده و در واقع امروزه بهره­وری موضوعیناآشنا و غریب حداقل در تفکر و باورهای ذهنی جامعه نیست. بنابراین در این بحث به تعدادی از مطالعات اخیر که ارتباط بیش‌تری به تحقیقات ما دارند اشاره خواهد شد.

     رحیمی (1385) در مقاله "ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان" با طرح دیدگاههای ارزیابی عملکرد سازمانها، ضرورت و اهمیت آن برای بهبود مستمر سازمان و مدیریت عملکرد را مورد توجه قرار می­دهد. سپس فهرستی از الگوها و مدل­های ارزیابی عملکرد و نرم­افزارهای کاربردی مربوط را ارایه می­دهد.

     نصر اصفهانی (1389) در مقاله "بررسی و مقایسه کارایی و بهره‌وری شرکت‌های خودروسازی" به بررسی کارایی و بهره­وری شرکت­های خودروسازی پرداخته است.

     طاهری (1390) در مقاله "ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داد­ها" برای اولین بار با استفاده از یک مدل علمی تایید شده برای ارزیابی عملکرد سازمان که مدل DEA می­باشد پرداخته است.

     در ادامه حمزه­پور(1391) در مقاله "بررسی کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها" به محاسبه انواع کارایی در سه قالب کارایی مدیریتی، مقیاسی و فنی می­پردازد. محاسبه انواع کارایی و میانگین آنها در مورد شعب یاد شده بیانگر این است که سازمان به لحاظ کارایی مدیریتی وضعیت مناسبی دارد ولی میزان کارایی فنی و مقیاسی در سازمان بیمه تامین اجتماعی پایین می­باشد.

البته از کامل‌ترین و اولین تحقیقاتی که در سازمان تامین اجتماعی در این زمینه انجام گردیده می‌توان به مقالات نوروز طالقانی (1373) و کیوان مرتضوی (1380) اشاره نمود.

همان طور که مطرح گردید در سال­های اخیر کاربرد تحلیل پوششی داده­ها در علوم مختلف مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بنابراین در این تحقیق سعی می‌شود کاربرد این علم در سازمان تامین اجتماعی جهت ارزیابی عملکرد و محاسبه کارایی شعب آن را مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین در این بخش خلاصه از این علم بیان می‌شود.

     تحلیل پوششی داده‌ها یک روش ناپارامتری با رویکرد حل مسایل برنامه‌ریزی خطی می­باشد که چارنز[3] و همکاران (1978) آن را با معرفی مدل CCR  طراحی و بنکر[4] و همکاران (1984) با معرفی مدل BCC گسترش دادند. این تکنیک یک روش مناسب جهت ارزیابی کارایی واحدهایی است که با مصرف چند ورودی بتواند چند خروجی را تولید نمایند.

در روش تحلیل پوششی داده‌ها[5] موجودیت مورد بررسی که ورودی­ها را به خروجی­ها تبدیل     می­کند، یک واحد تصمیم‌گیرنده[6] نامیده می­شود. این واحد تصمیم‌گیری ممکن است بیمارستان، بانک، دانشگاه، فروشگاه و نظایرآن باشد. کوپر[7] و همکاران (2002) بیان نمودند که واحدهای تصمیم گیرنده باید دارای ورودی و خروجی­های همگن باشند تا ارزیابی، محاسبه کارایی و مقایسه آنها مفهوم پیدا کند.

      برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده با استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده­ها معمولا نمره کارایی بین عدد 0 و1 به دست می­آید. هر چه نمره کارایی واحد تصمیم گیرنده به عدد 1 نزدیک‌تر باشد واحد تصمیم‌گیرنده کاراتر و هرچه به عدد 0 نزدیکتر باشد آن واحد ناکارا­تر می­باشد و درصورتی که نمره کارایی 1 به دست آید واحد کارا تلقی می‌گردد. بنابراین یکی از مهم‌ترین و جالب‌ترین موضوعاتی که در تحلیل پوششی داده­ها مطرح می­باشد، بحث رتبه‌بندی واحدهای کارا می‌باشد. مهم‌ترین روشی که در این خصوص ارایه گردید توسط اندرسن[8] و پیترسن[9] (1993) ارایه­ گردید که دارای اشکالاتی نیز می­باشد. در ادامه­­ جهانشاهلو و همکاران (2004)، (2006)، (2010)، (2011)، (2013)، روش‌های متنوع و مختلفی جهت ارزیابی واحدهای کارای رأسی ارایه نمودند. به علاوه، غلام ابری­ و همکاران (2013) در خصوص رتبه‌بندی واحدهای کارای غیر رأسی، مدلی معرفی نمودند که مشکلات روش­های قبل را برطرف نمود.

 

3. مواد و روشها

تحلیل پوششی داده‌ها یک تکنیک برنامه­ریزی ریاضی برای محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده است که با مصرف تعدادی ورودی، تعدادی خروجی تولید می­نماید.

فرض کنیم (j=1,…,n), DMUj   که هر یک با مصرف m ورودی بتواند s خروجی تولید نماید. فرض کنید بردارهای ورودی و بردارهای خروجی به ترتیب به صورت:   

   ( , Yj=(y1j,…..,ysj (Xj=(x1j,…,xmj

باشد که در آن :Xj≥0 و Xj≠0  به علاوه  Yj≥0 و. Yj≠0  

مجموعه امکان تولید Tc به صورت زیر تعریف می­گردد:

 

تعریف فوق ایجاب می‌نماید که مدل CCR  به صورت زیر معرفی گردد:

         (1)        

 مدل یاد شده به مدل پوششیCCR  در ماهیت ورودی مشهور است .در مدل فوق θ*≤1 >0 می‌باشد به عبارت دیگر مساله برنامه‌ریزی خطی فوق جواب بهینه متناهی دارد. 

به علاوه، مجموعه امکان تولید TV به صورت زیر تعریف می‌گردد:

 

تعریف فوق نیز ایجاب می­نماید که مدل  BCC به صورت زیر معرفی گردد:                       

          (2)

همان طور که مطرح گردید مدل‌های  CCRوBCC  قادر به تمییز واحدهای کارا نمی­باشد. بنابراین جهت رتبه‌بندی واحدهای کارا از مدل AP به صورت زیر استفاده می­نماییم.

(3)

 

                   

نمره کارایی واحدهای کارا با مدل رتبه­بندی AP، بزرگ‌تر از عدد 1 به دست می­آید و هر چه نمره رتبه‌بندی محاسبه شده بزرگ‌تر باشد عملکرد این واحد بهتر بوده و رتبه بهتری دارد. همانطور که مطرح گردید سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بیمه‌ای با پوشش 37 میلیون نفر از جمعیت کشور و 63 هزار نفر پرسنل با قلمروهای گسترده بیمه‌ای، درمانی، سرمایه‌گذاری و ... تاثیر مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور می‌باشد، بنابراین کارا بودن این سازمان در برگیرنده منافع عمومی جامعه است.

بنابراین جهت محاسبه میزان کارایی شعب اداره کل تامین اجتماعی اصفهان به تعیین متغیرهای ورودی و خروجی می­پردازیم. انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی برای مدلهای تحلیل پوششی از مهم‌ترین گام‌ها در اجرای مدل می­باشد. با توجه به بررسی و با استفاده از نظر خبرگان و هم‌چنین با در نظر گرفتن محدودیت­ها در دسترسی به داده­های مالی، متغیر‌های مورد استفاده به عنوان ورودی شامل، تعداد کارکنان بخش بیمه­ای صندوق تأمین اجتماعی، هزینه­های پرسنلی و هزینه­های اداری می­باشد. هم‌چنین متغیرهای خروجی شامل تعداد اسناد صادره شده، تعداد کل بیمه شدگان و تعداد کل مستمری بگیران می­باشد. متغیرها به صورت شماتیک در جدول (1) و شکل (1) تنظیم گردیده است.

 

 

جدول 1. متغیرهای ورودی و خروجی مورد استفاده در ارزیابی شعب تأمین اجتماعی

خروجی‌ها (Outputs)

ورودی‌ها (Inputs)

تعداد کل بیمه شدگان

تعداد کل پرسنل

تعداد مستمری بگیران

هزینه‌های پرسنلی

تعداد اسناد صادره

هزینه‌های اداری

 

شکل 1.طرح شماتیک ورودی‌ها و خروجی‌ها در ارزیابی شعب تأمین اجتماعی

 

DMUj

تعداد پرسنل

 

خروجی ها

تعداد اسناد صادره شده

تعداد کل بیمه شدگان

تعداد کل مستمری بگیران

 

 

تعداد کل بیمه شدگان

تعداد کل مستمری بگیران

تعداد اسناد صادره

هزینه پرسنلی

خروجی ها

تعداد اسناد صادره شده

تعداد کل بیمه شدگان

تعداد کل مستمری بگیران

 

 

هزینه اداری

خروجی ها

تعداد اسناد صادره شده

تعداد کل بیمه شدگان

تعداد کل مستمری بگیران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.‌ حل مدل و تجزیه و تحلیل داده‌ها

همان طور که مطرح گردید متغیرهای ورودی شامل هزینه پرسنلی، هزینه اداری و تعداد پرسنل در جدول (2) تنظیم گردیده است.

 

جدول 2. متغیرهای ‌ورودی سال 1390 شعب تامین اجتماعی استان اصفهان

ردیف

شعب

هزینه پرسنلی

 (میلیون ریال)

هزینه اداری

(میلیون ریال)

تعداد پرسنلی

(نفر)

1

کاشان

21887

3617

89

2

آران و بیدگل

7157

690

28

3

نطنز

2910

471

12

4

گلپایگان

5839

1037

27

5

خوانسار

2961

451

12

6

دهاقان

2293

337

9

7

علویجه

1433

210

6

8

بادرود

1923

283

9

9

درچه

2860

368

12

10

هرند

2154

665

9

11

دولت آباد

5222

803

22

12

زرین شهر

14502

2128

59

13

دهق

1493

327

7

14

تیران

3574

677

16

15

خمینی شهر

12158

1616

52

16

فلاورجان

13803

2063

58

17

کوهپایه

2440

417

13

18

میمه

2726

385

13

19

فریدن

4202

773

19

20

فریدون‌شهر

1719

316

8

21

شهرضا

8352

1423

34

 

ادامه جدول 2. متغیرهای ‌ورودی سال 1390 شعب تامین اجتماعی استان اصفهان

ردیف

شعب

هزینه پرسنلی

 (میلیون ریال)

هزینه اداری

(میلیون ریال)

تعداد پرسنلی

(نفر)

22

سمیرم

2768

304

12

23

اردستان

2618

390

60

24

نائین

4694

411

11

25

انارک

1210

96

18

26

خوروبیابانک

1625

353

5

27

نجف اباد

13627

2719

8

28

خوراسگان

12936

3099

53

29

گزوبرخوار

4094

457

16

30

رهنان

4781

778

22

31

شعبه یک

18759

3811

81

32

شعبه دو

20260

3825

85

33

شعبه سه

20539

4552

85

34

شعبه چهار

17267

1849

72

35

شاهین شهر

13652

2213

57

36

مبارکه

12243

2202

53

37

شعبه پنج

17418

2930

74

منبع: یافته­های تحقیق (سازمان تامین اجتماعی اصفهان).

 

به علاوه متغیرهای خروجی شامل تعداد بیمه شدگان، تعداد مستمری بگیران و تعداد اسناد صادره در جدول (3) به صورت زیر تنظیم گردیده است.

 

 

 

 

 

جدول 3. متغیرهای خروجی سال 1390 شعب تامین اجتماعی استان اصفهان

ردیف

شعب

تعداد بیمه شده

(نفر)

تعداد مستمری بگیران

(نفر)

تعداد اسناد صادره (فقره)

1

کاشان

68789

16624

10439

2

آران و بیدگل

21305

2580

3893

3

نطنز

6863

623

922

4

گلپایگان

16791

2413

1991

5

خوانسار

5547

1109

591

6

دهاقان

5393

791

504

7

علویجه

2764

225

448

8

بادرود

3153

333

387

9

درچه

7433

1488

667

10

هرند

8338

377

556

11

دولت آباد

18160

1950

1723

12

زرین شهر

59418

5672

4133

13

دهق

4002

461

632

14

تیران

13982

1770

1614

15

خمینی شهر

38789

8777

3777

16

فلاورجان

39839

7606

3806

17

کوهپایه

4567

520

636

18

میمه

5890

1039

569

19

فریدن

11905

1038

850

20

فریدونشهر

3748

333

346

21

شهرضا

27154

5008

3733

22

سمیرم

7394

432

603

23

اردستان

47771

8826

5311

24

نائین

9998

839

914

25

انارک

10136

1495

1344

26

خوروبیابانک

930

488

110

ادامه جدول 3. متغیرهای خروجی سال 1390 شعب تامین اجتماعی استان اصفهان

ردیف

شعب

تعداد بیمه شده

(نفر)

تعداد مستمری بگیران

(نفر)

تعداد اسناد صادره (فقره)

27

نجف اباد

3895

806

272

28

خوراسگان

48871

4654

4993

29

گزوبرخوار

8777

2426

918

30

رهنان

12166

3014

1540

31

شعبه یک

62630

14030

5352

32

شعبه دو

61093

13894

6296

33

شعبه سه

71254

18742

8409

34

شعبه چهار

53023

10894

4523

35

شاهین شهر

47864

7010

7020

36

مبارکه

49068

5124

5232

37

شعبه پنج

55082

11108

5269

منبع: یافته­های تحقیق (سازمان تامین اجتماعی اصفهان).

 

کارایی شعب تامین اجتماعی اصفهان با استفاده از مدل CCR و هم‌چنین مدل رتبه­بندی اندرسن- پیترسن با استفاده از نرم‌افزار GAMS محاسبه و نتایج حاصل در جدول (4) نشان داده شده است.

 

جدول 4. نتایج مدل CCRو APدر سال 1390

ردیف

شعب

نتایج مدل CCR

نتایج مدل AP

رتبه بندی با مدل AP

1

بادرود

40/0

40/0

37

2

علویجه

57/0

57/0

30

3

فریدونشهر

49/0

49/0

34

4

فریدن

63/0

63/0

29

5

میمه

51/0

51/0

33

6

کوهپایه

42/0

42/0

36

7

خوانسار

53/0

53/0

32

8

انارک

00/1

02/1

7

 

ادامه جدول 4. نتایج مدل CCRو APدر سال 1390

ردیف

شعب

نتایج مدل CCR

نتایج مدل AP

رتبه بندی با مدل AP

9

خوروبیابانک

44/0

44/0

35

10

سمیرم

665/0

665/0

26

11

دهق

72/0

72/0

23

12

دهاقان

65/0

65/0

28

13

هرند

92/0

92/0

13

14

رهنان

71/0

71/0

24

15

گلپایگان

70/0

70/0

25

16

شعبه پنج

85/0

85/0

18

17

درچه

73/0

73/0

22

18

نطنز

66/0

66/0

27

19

شعبه دو

84/0

84/0

19

20

شعبه یک

89/0

89/0

15

21

نجف اباد

54/0

54/0

31

22

شاهین شهر

00/1

015/1

6

23

شهرضا

95/0

95/0

11

24

دولت آباد

87/0

87/0

17

25

فلاورجان

78/0

78/0

21

26

شعبه چهار

885/0

885/0

16

27

گزوبرخوار

83/0

83/0

20

28

خوراسگان

98/0

98/0

9

29

نائین

945/0

945/0

12

30

تیران

97/0

97/0

10

31

خمینی شهر

91/0

91/0

14

32

مبارکه

00/1

01/1

8

33

کاشان

00/1

06/1

5

34

شعبه سه

00/1

18/1

3

35

زرین شهر

00/1

11/1

4

36

اردستان

00/1

62/1

1

37

آران وبیدگل

00/1

28/1

2

منبع: یافته­های تحقیق.

 

همان طور که در جدول (4) و نمودار (1) (نتایج مدل CCR) ملاحظه می­گردد، در سال 1390 از 37 شعبه 8 شعبه کاشان، آران و بیدگل، زرین شهر، اردستان، انارک، شعبه 3، شاهین‌­شهر و مبارکه دارای نمره کارایی 1 بوده و در نتیجه کارا می­باشد و سایر واحدها ناکارا می­باشند. نمودار هیستوگرام توزیع نمرات کارایی آنها با مدلCCR  به صورت زیر می­باشد. به علاوه ناکاراترین شعبه، شعبه بادرود دارای نمره کارایی 4/0 می‌باشد. چون جهت ارزیابی شعب، از مدل CCR ورودی محور استفاده نموده‌ایم، یعنی ­این که شعبه بادرود 60 درصد در ورودی­های خود مازاد مصرف دارد که این نکته برای مدیران قابل تامل می­باشد.

 

نمودار 1. کارایی شعب  با مدل CCR در سال 90

 

1

9/0

8/0

7/0

 

6/0

5/0

 

4/0

3/0

2/0

1/0

0

منبع: یافته­های تحقیق.

 

به علاوه نمودار هیستوگرام توزیع نمرات رتبه­بندی آنها با مدل اندرسون ـ پیترسون به صورت زیر می­باشد. همان طور که در جدول (4) و نمودار(2) (نتایج مدل AP) ملاحظه می­گردد نمرات کارایی مدل CCR با مدل AP در خصوص واحدهای ناکارا دقیقا یکسان می­باشد. یعنی 29 شعبه ناکارا با مدل CCR دقیقا همان نمرات را در مدل AP نیز به دست می­آورند اما 8 واحد کارا با مدل CCR که نمره 1 به دست آورده­اند در مدل AP نمره­ای بالاتر از 1 به دست آورده­اند. بنابراین به سهولت رتبه آنها مشخص می­گردد. به علاوه کاراترین واحد در این بین واحد اردستان بوده که با نمره رتبه­بندی 62/1 دارای رتبه 1 می­باشد.

 

نمودار 2. رتبه‌بندی شعب با مدل اندرسون ـ پیترسون در سال 90

منبع: یافته­های تحقیق.

 

 

5. نتیجه‌گیری

تلاش برای بهبود استفاده موثر از منابع گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی فعالیت­های تولیدی و خدماتی است در این میان سرمایه انسانی در توسعه صنعتی و اقتصادی نقش اصلی را بر عهده دارد. امروزه نیروی انسانی دیگر به عنوان یک عامل کمی در توسعه مطرح نیست. بلکه کیفیت و کارایی نیروی کار بسیار مورد توجه می­باشد. مساله اصلی در بهبود کارایی نیروی کار دیگر ایجاد ثروت نیست. بلکه ایجاد ظرفیت­هایی است که خالق ثروت هستند و این افزایش ظرفیت در توجه به عامل انسانی نهفته است.

این مطالعه به دنبال محاسبه و ارزیابی نمره کارایی در شعب سازمان تامین اجتماعی (استان اصفهان) می­باشد. برای این منظور ابتدا به اهمیت کارایی و نقش آن در توسعه اقتصادی اشاره گردیده و این که اگر کارایی و بهره­وری تولید در کشوری افزایش یابد، همه فعالیت­های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهند داد و این اعتقاد وجود دارد که برای افزایش تولید ناخالص ملی تنها کافی نیست از نیروی انسانی به طور گسترده استفاده نمود بلکه مهمتر از آن بالا بردن کارایی عوامل تولید می­باشد.

بنابراین در این راستا از اطلاعات و آمار سال 1390 جهت به دست آوردن نمرات کارایی شعب استفاده گردیده است. در نتیجه پس از ارزیابی این واحد­ها از 37 شعبه تحت ارزیابی 8 شعبه دارای کارایی واحد هستند (کاشان، آران و بیدگل، زرین شهر، اردستان، انارک، شعبه 3، شاهین شهر و مبارکه) و به عنوان شعب کارا شناسایی شدند. هم‌چنین شعب فریدونشهر، خور و بیابانک، کوهپایه و بادرود، دارای کم‌ترین میزان کارایی می­باشند و به عنوان ضعیف­ترین شعب شناسایی گردیدند. میانگین کارایی شعب 78/0 بوده و دارای انحراف معیار 2/0 می­باشد.

     اما همان طور که اشاره گردید با توجه به این که مدل‌های پایه­ای تحلیل پوششی داده­ها توانایی رتبه‌بندی واحدهای کارا را ندارند، برای رتبه‌بندی واحدهای کارا از مدل AP استفاده نموده­ایم که نتایج در جدول(4) و نمودار (2) منعکس گردیده است. واحدهایی که در ارزیابی با مدل CCR کارا شده و دارای نمره کارایی 1 می­باشد، در ارزیابی با مدل AP  دارای نمره کارایی بالاتر از 1 می­باشد، اما نمره کارایی واحدهایی که با مدل CCR کوچکتر از 1 می­باشد و در نتیجه ناکارا بوده، در ارزیابی با مدل AP نیز همان نمرات را به دست می­آورد. بنابراین در بین واحدهای کارا واحد اردستان با کسب نمره کارایی 62/1 با مدل AP دارای رتبه 1 بوده و همان طور که بیان گردید، واحد بادرود با کسب نمره 40/0 با مدل CCR و AP ضعیف­ترین شعبه تحت ارزیابی می­باشد.1 Efficiency

2 Productivity

[3] Charnes

[4] Banker

[5] Data Envelopment Analysis (DEA)

[6] Decision Making Unit (DMU)

[7] Cooper et al.

[8] Anderson

[9] Petersen

منابع
-         حمزه­پور، مهدی، محمدی، روح­الله (1391). بررسی کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی در استان تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها. فصلنامه الکترونیک پارس مدیر،2(4): 117-94.
-         رحیمی، غفور (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان. ماهنامه تدبیر، 16(173): 44-41.
-         طاهری، عصمت­السادات، یحیی­­تبار، فاطمه (1390). ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان مازندران با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده­ها.
-         مرتضوی، کیوان (1380). راهبردها و خطی­مشی­های برنامه و بودجه سازمان. مجله سازمان تامین اجتماعی. 3(8): 261-253.
-         نصر اصفهانی، محمد (1389). بررسی و مقایسه کارایی و بهره­وری شرکتهای خودروسازی. نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا، 9(25): 108-97.
-         نوروز طالقانی، ابوالقاسم (1373). تامین اجتماعی ­آموزش کارگران. موسسه­ عالی پژوهش­ تامین اجتماعیI LO­ .
-          Anderson, P., &Petersen, N.C. (1993). A procedure for ranking efficient units in data envelopment  analysis. Management Science, 39(10): 1261-12.
-          Banker, R.D., & Charnes, A., &Cooper, W.W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science, 30(9): 1078-1092.
-          Charnes, A., & Cooper, W.W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operation Research, 2(6): 429-444.
-          Cooper, W., &Seiford, L., &Tone, K. (2002). Data envelopment analysis a comprehensive text with models applications references, DEA solved software. Third Printing  By Kluwer academic publishers.
-          Hosseinzadeh Lotfi,F., &Noora, A.A.,& Jahanshahloo,G.R., &Reshadi,M.( 2013). One DEA ranking. method based on applying aggregate units. Expert Systems with applications.
-          Jahanshahloo, G.R, &Hosseinzadeh Lotfi, F., &Shoja, N., & Tohidi, G, Razavyan (2004). Ranking using L1 norm in data envelopment analysis. Applied mathematics and computational, 153(1): 215-224.
-          Jahanshahloo, G.R., &Afzalinejad.M. (2006). A ranking method based on a full-inefficient frontier Applied Mathematical Modelling, 30(3): 248-260.
-          Jahanshahloo, G.R., & Hosseinzadeh Lotfi, F., & Shoja, N., Fallah Jelodar, M, Gholam abri, A. (2010. ( Ranking extreme and non-extreme efficint decision making units in Data Envelopment Analysis. Math Comput, APPl, 15:299-308.
-          Jahanshahloo, G.R.,& Hosseinzadeh Lotfi,F., &Shoja,N., &Gholam Abri,A., &Fallah Jelodar,M.,& Jamali Firouzabadi,Kamran.( 2011). Sensitivity analysis of inefficient units in data envelopment analysis. Mathematical and Computer Modelling, 53(5):587-596.
-          Jahanshahloo,G.R., &Hosseinzadeh Lotfi , F ., & Khanmohammadi ,M. , & Kazemimanesh,M., & Rezai.(2013). Ranking of units by positive ideal DMU with common weights.  Expert Systems with applications, 37(3):7483-7488.
-          Gholam Abri , A., &  Jahanshahloo, G.R., &  Hosseinzadeh Lotfi, F. ,&  Shoja. N., &  Fallah Jelodar, M. (2013) . A new method for ranking non-extreme efficient units in Data envelopment analysis. Optimization  letters, 7(1): 309-324.