تحلیل رفتار غیرخطی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در شرایط نااطمینانی: الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشیار اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل رفتار غیرخطی سیاست­گذاری پولی بانک مرکزی ایران در شرایط نااطمینانی می­باشد. برای دست­یابی به این هدف رفتار غیرخطی تابع واکنش بانک مرکزی نسبت به نااطمینانی تورم در قالب رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده­های فصلی طی دوره­ زمانی  1394:3-1376:1 بررسی شد. نتایج حاکی از متغیر بودن رفتارسیاست­گذاری پولی در شرایط مختلف نااطمینانی تورم و تغییر رژیم در رفتار سیاست­گذاری بانک مرکزی ایران است و با گذر متغیر نااطمینانی تورم از یک حد آستانه­ای، رفتار سیاست­های پولی (در هر دو سناریوی تورم هدف) به رفتاری سازگار با قاعده­ تیلور تغییر یافته است. بر اساس نتایج، توجه به شاخص­های نااطمینانی اقتصاد در راستای تعیین سیاست­های پولی بهینه پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Nonlinear Behavior of the Central Bank's Monetary Policy in Uncertainty Conditions: Smooth Transition Regression Model (STR(

نویسندگان [English]

  • mohsen nosratian nasab 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • Amir Mansour Tehranchian 3
1 PhD Student in Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
2 Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
3 Associate Professor of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the nonlinear behavior of monetary policy at the Central Bank of the Islamic Republic of Iran in uncertainty condition. To achieve this goal, the nonlinear behavior of the central bank's reaction function to the inflation uncertainty in the form of smooth Transition Regression model (STR) is estimated using seasonal data during the 1997:1-2015:3 periods. The results of this study indicate that the variable behavior and regime change in monetary policy of the central bank of Iran in the various conditions of inflation. By passing the uncertainty of inflation from a threshold level, the behavior of monetary policy has been changed so that the coefficients of the model are consistent with the Taylor rule. Based on the results of the present study, it is suggested to consider the economic uncertainty index in order to determine the optimal monetary policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JEL Classification: E52
  • D81
  • C22 Key Words: Monetary Policy
  • inflation uncertainty
  • Nonlinear Behavior
  • Smooth Transition Regression model