مدل بهینه اقتصادی کشت برای کاهش اثرات آلودگی های زیست محیطی در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار اقتصاد کشاورزی ، موسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی جایگاه دانه­های روغنی کلزا و سویا در الگوی بهینه کشت استان مازندران در دو حالت بازاری و اجتماعی می‌باشد. بدین منظور، از مدل برنامه­ریزی خطی کالیبره برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی بر اساس داده‌های سال زراعی 97 – 1396 استفاده شده است. نتایج مدل بازاری نشان داد استفاده از آب و ماشین­آلات و سرمایه برای تولید محصولات استان و به ویژه،      دانه­های روغنی بیش از نیاز می­باشد و می­توان همین مقادیر تولید را با استفاده از مقادیر کم‌تری از این نهاده­ها به دست آورد. همچنین با توجه به محدودیت­های موجود و منابع در دسترس، برای دست­یابی به الگوی بهینه باید کشت سویا را 45 درصد کاهش و کشت کلزا را 18 درصد افزایش داد. نتایج مدل اجتماعی نشان داد تولید دانه­های روغنی در استان تنها با حمایت‌های دولت از بخش کشاورزی     امکان پذیر خواهد بود. بر اساس نتایج پیشنهاد می‏شود که به جای تمرکز حمایت­ها در زمینه یارانه کود و سموم شیمیایی، در زمینه های دیگری از قبیل ارتقاء دانش فنی، بیمه، انبارداری، حمل و نقل، ایجاد بورس کالا، استاندارد سازی، صادرات، بسته بندی و درجه بندی نیز این حمایت­ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Economic Model of Cultivation to Reduce the Impacts of Environmental Pollution in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Majid Ghorbani 1
  • Abolfazl Mahmoudi 2
  • mohsen shookat fadaei 2
  • Mohammad Khaledi 3
1 PhD Student in Agricultural Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof. of Agriculture Economics, Agricultural Economics and Rural Development Planning Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the position of rapeseed and soybean oils in optimal cultivation pattern of Mazandaran province in two social and market conditions. For this purpose, the calibrated linear programming model has been used to reduce environmental pollution based on data from the year 1396-97. The results of the market model showed that the use of water, machinery and capital for production of crops in the province, in particular, oilseeds were more than needed and the same amounts of production could be obtained by using smaller amounts of these inputs. Gained. Also, given the limitations and available resources, soybean cultivation should be reduced by 45% and canola cultivation by 18% to achieve the optimal model. The results of the social model showed that the production of oilseeds in the province would only be possible with government support for the agricultural sector. The results suggest that instead of focusing on subsidies for fertilizers and chemical pesticides, other areas such as technical knowledge promotion, insurance, warehousing, transportation, commodity exchange, standardization, export, package Classify and grade these supports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JEL Classification: C51
  • C61
  • Q51 Keywords: Optimal Economic Model
  • Environmental pollution
  • Canola and Soybean
  • Mazandaran Province