برآورد سیستم تقاضای بنزین، برق و گاز خانگی برای خانوارهای شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تهران، سوهانک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، گروه اقتصاد

10.30495/eco.2021.1938310.2555

چکیده

یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه اقتصاد بخش عمومی، تدوین سیاست‌های جبرانی و قیمت‏گذاری حامل‌های انرژی می‌باشد. هدف این مطالعه برآورد کشش‏‏های درآمدی، قیمتی و متقاطع حامل‌های انرژی خانوارهای شهری ایران می‌باشد. لذا، سیستم تقاضای حامل‌های انرژی شامل «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» برای خانوارهای شهری توسط داده‌های تلفیقی «خانوار- سال» با 77758 خانوار طی دوره 1395 تا 1398 برآورد شده است. این برآورد در دو حالت تمامی خانوارهای شهری و خانوارهایی که بنزین مصرف کرده‌اند انجام‌گرفته است.از ویژگی‌های متمایزکننده این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین، استفاده از داده‌های ماهیانه شاخص قیمت همراه با داده‌های مقطعی بودجه خانوار است. نتایج نشان می‌دهد که کالاهای موردمطالعه یعنی «بنزین»، «برق خانگی» و «گاز خانگی» ضروری می‌باشند. از سه کالای فوق، کالاهای بنزین و برق خانگی بی کشش بوده و گاز خانگی با کشش برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of gasoline, electricity and gas demand system for urban households of Iran

نویسنده [English]

  • Aliakbar Khosravinejad
Department of Economics, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in public sector economics is the formulation of compensatory policies and pricing of energy carriers.The purpose of this study is to estimate the income and price elasticities of energy carriers for urban households in Iran. Therefore, the demand system of energy carriers including "gasoline", "household electricity" and "household gas" for urban households has been estimated by the pooled data of "household-year" with 77758 households during the period 2016-2019. This estimate is made in two cases: all urban households and households that have consumed gasoline.

One of the distinguishing features of this study compared to previous studies is the use of monthly price index data with cross-sectional household budget data. The results show that "gasoline", "household electricity" and "household gas" are essential. Also, gasoline and household electricity are inelastic and household gas is estimated to be elastic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand system
  • Estimation
  • gasoline
  • household electricity
  • household gas