بهبود کارایی مصرف برق خانگی و اثر بازگشتی آن در ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 الزهرا

10.30495/eco.2021.1934791.2545

چکیده

صرفه‌جویی در مصرف برق بویژه در بخش خانگی با توجه به رشد مصرف برق این بخش، امری ضروری است. یکی از مهم‌ترین روش‌های صرفه‌‌جویی در مصرف برق، بهبود کارایی وسایل مصرف‌کننده برق است اما ارتباط تنگاتنگی بین بهبود کارایی مصرف برق و اثر بازگشتی وجود دارد که بی‌توجهی به آن دارای آثار سوء خواهد بود. در مقاله حاضر با بکارگیری روش حداقل مربعات معمولی، به برآورد اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف برق در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق پرداخته شده است. برای این منظور و با توجه به تفکیک قیمت برق مبتنی بر مطالعه گیتلی، از داده‌های سالانه برای دوره زمانی 1398-1347 و تخمین کشش تقاضای برق بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهند که اولاً بهبود کارایی مصرف برق خانگی، دارای اثر بازگشتی است ثانیاً اثر بازگشتی در بخش خانگی برابر 43 درصد است به عبارتی با ارتقاء ده درصدی تکنولوژی لوازم و تجهیزات خانگی، 3/4 درصد از ذخیره انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف برق رخ نداده و در قالب اثر بازگشتی ظهور و بروز می‌یابد و صرفاً 7/5 درصد از ذخیره انتظاری در مصرف برق محقق می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the efficiency of household electricity consumption and its rebound effect in Iran in terms of asymmetry in electricity prices

نویسندگان [English]

  • musa khoshkalam khosroshahi 1
  • azar alidadi pour 2
1 alzahra
2 alzahra
چکیده [English]

Saving electricity consumption, especially in the household sector, is essential given the growth of electricity consumption in this sector. One of the most important ways to save electricity is to improve the efficiency of electricity consuming devices, but there is a close relationship between improving the efficiency of electricity consumption and the rebound effect, which if ignored, will have adverse effects. In the present paper, using the ordinary least squares method, the size of the direct rebound effect related to electricity consumption in the household sector of Iran has been estimated in terms of asymmetry in electricity prices. For this purpose, and considering the separation of electricity prices based on the Gately study, annual data for the period 1347-1398 and estimating the elasticity of electricity demand have been used. The results show that, firstly, improving the efficiency of household electricity consumption has a rebound effect. Secondly, the rebound effect in the household sector is 43%. With a 10% upgrade of household appliances technology, 4.3% of the expected reserve due to the improvement of electricity consumption efficiency does not occur and appears in the form of a rebound effect, and only 5.7% of the expected reserve in electricity consumption is realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rebound Effect
  • Residential sector
  • Energy efficiency
  • Electricity
  • electricity price