تحلیل تعامل رانندگان و پلیس راهور (کاربرد نظریه بازی‌ها)

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.30495/eco.2022.1880104.2257

چکیده

هدف این مقاله تعامل رابردی پلیس راهور و رانندگان با کاربرد نظریه بازی‌ها در چارچوب بازی پویای دومرحله­ای با اطلاعات ناقص است. در مرحله اول، پلیس در جریمه کردن و جریمه نکردن و در مرحله دوم، راننده در پیشنهاد رشوه دادن یا رشوه ندادن تصمیم­گیری می­کنند. راننده با مقایسه مقدار جریمه و هزینه رشوه اقدام به رشوه دادن می­کند. نتایج نشان داد هرچه پلیس قانونمندتر باشد، رشوه دادن کمتر خواهد بود. بر اساس این نتایج، می­توان با اعمال مجازات به دریافت­کنندگان و پرداخت‌کنندگان رشوه از وقوع رشوه جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Driver-Police Interaction Using Game Theory

نویسندگان [English]

  • faramarz masoumzadeh 1
  • Kiumars shahbazi 2
1 PhD student in Economics, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor at Department of Economics, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study, the strategic interaction between traffic police and the driver is analyzed using game theory in the form of a two-stage dynamic game with incomplete information that the type of players is determined by nature. In the first stage, the police decide whether to fine or not, and in the second stage, the driver decides whether to pay a bribe or not. The driver compares the amount of the fine and the cost of the bribe. It can be concluded that the more lawful the police, the lower the bribe payment. Punishment of bribe recipients and payers can also prevent bribery and help eradicate possible corruption in this important organ of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JEL Classification: C73
  • C11
  • K42. Keywords: Corruption
  • Game Theory
  • Driving Offenses
  • Bribery
  • Traffic Police