فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهرهوری در بلندمدت: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

10.30495/eco.2022.1953248.2632

چکیده

هدف این مقاله اندازه­گیری میانگین سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد بهره­وری در
بلند­مدت و شاخص فاوابری در صنایع تولیدی ایران در سطح کدهای دو رقمی (ISIC) است. بدین منظور از الگوی حسابداری رشد گسترش‌یافته در دوره زمانی 1397-1384 بهره‌برداری شد. یافته­ها نشان داد اثرات فاوا بر میانگین رشد بهره‌وری در بلندمدت در صنایع تولیدی ایران مثبت است. سهم فاوا از رشد بهره‌وری در بلندمدت در صنایع تولیدی کک و فراورده­های وابسته، تجهیزات برقی و مواد شیمیایی و فراورده­های وابسته بیش از سایر صنایع تولیدی ایران است و با گذشت زمان، این مقدار بهبود یافته است. کم‌ترین سهم فاوا از رشد بهره‌وری در بلندمدت نیز مربوط به مبلمان، پوشاک و ماشین­آلات و تجهیزات طبقه­بندی نشده در جای دیگر است. هم‌چنین، شواهد نشان داد که مقدار میانگین شاخص فاوابری ناچیز و با افزایش شدت کاربری فاوا (فاوابری) آثار آن بر رشدهای بهره‌وری افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of information and communication technology on long-term productivity growth: Evidence from Iran's manufacturing industries

نویسندگان [English]

  • mahmoud rezaee seraji 1
  • Mahmoud Mahmoudzadeh 2
  • parvaneh salatin 3
  • mehdi fathabadi 3
1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to measure the average share of information and communication technology in long-term productivity growth and as well as the increasing intensity of ICT index in Iran's manufacturing industries at the level of double-digit codes (ISIC). For this purpose, the expanded growth accounting model in the period2005-2018was exploited. The research findings revealed that : The effects of ICT has a significant positive effect on the average long-term productivity growth in Iran's manufacturing industries. ICT's share of long-term productivity growth in The most intensive contribution of ICT has been recognized for coke and related products, electrical equipment and chemicals and related products. This effect has shown more than any other manufacturing industries in Iran and this amount has also improved over time. The lowest share of ICT in productivity growth in the long run is related to furniture, clothing and machinery and not classified equipments. The results  also showed that the average value of increasing ICT intensity index is insignificant meaning the more  and with increasing intensity of ICT use, the more intense effect on productivity growth increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JEL Classification: O33
  • O47
  • L60 Keywords: ICT
  • Productivity
  • Iran's Manufacturing Industries
  • Growth accounting