نمایه نویسندگان

آ

 • آرمان مهر، محمد رضا بررسی اثر تغییرات قیمت بر رفاه خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های درآمدی و گروه‌های کالایی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 49-74]
 • آرمن، سید عزیز اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 85-109]

ا

 • ابراهیمی، سعید سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-98]
 • ابوالحسنی، اصغر طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 115-136]
 • احمدی زر، فردین ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 101-127]
 • اصغرپور، حسین درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی) [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 77-100]
 • اعظمی، سمیه تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رقابت‌پذیری صنایع: شواهدی از صنایع کارخانه‌ای کشورهای امریکا، انگلستان و کانادا [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 119-139]
 • اکبری، محمد ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 57-83]
 • الماسی، مجتبی تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رقابت‌پذیری صنایع: شواهدی از صنایع کارخانه‌ای کشورهای امریکا، انگلستان و کانادا [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 119-139]
 • امامی کلائی، معصومه تاثیر تکانه‌های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 69-94]
 • امیری، حسین پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 141-162]

ب

 • بادپیما، جلیل تحلیل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم‌افزارهای کاربردی سفارشی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 1-28]
 • بشخور، مرجانه پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 141-162]
 • بهشتی، محمد باقر سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-98]

پ

 • پورعبادللهان کویچ، محسن بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 95-114]
 • پورکاظمی، محمدحسین طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 115-136]

ت

 • تقی زاده، نفیسه مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 137-155]

ح

 • حاجیها، زهره مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 137-155]
 • حیدری، خلیل اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 45-62]
 • حیدری، خلیل شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 111-135]
 • حقیقت، جعفر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی) [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 77-100]
 • حمیدیان، محسن مفید بودن افشای داوطلبانه برای قضاوت سرمایه‌گذاران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 137-155]

خ

 • خاتمی، سمانه تحلیل نظریه بازی تکاملی ایران و عربستان در چارچوب الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 29-56]
 • خداداد کاشی، فرهاد اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 45-62]
 • خطابی، ساناز عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 63-75]
 • خلیلیان، صادق اثرات توسعه بخش‌های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 27-47]

ر

 • رحمانیانی، نرگس تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 1-27]
 • رضایی، مهدی شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 111-135]
 • رنجبرکی، علی ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 57-83]
 • رنج پور، رضا سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-98]

س

 • سیاره، مرتضی بررسی همگرایی صنعتی در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (SDM) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 157-176]
 • سالم، علی اصغر پایداری تورم در ایران: رویکرد انباشته کسری [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 141-162]
 • سلاطین، پروانه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 129-146]
 • سهیلی، کیومرث تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 1-27]

ش

 • شاکری، عباس تاثیر تکانه‌های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 69-94]
 • شایگانی، بیتا بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 49-67]
 • شیرافکن، مهدی بررسی همگرایی صنعتی در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (SDM) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 157-176]
 • شریفی، علیمراد ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 1-25]
 • شریف زاده، محمد جواد ارجحیت مصرف کالاهای داخلی و نوسانات نرخ ارز (با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 57-83]
 • شکیبایی، علیرضا تحلیل نظریه بازی تکاملی ایران و عربستان در چارچوب الگوریتم ژنتیک [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 29-56]
 • شهبازی، کیومرث تحلیل قیمت و مانع ورود در صنعت نرم‌افزارهای کاربردی سفارشی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 1-28]

ص

 • صادقی، سید کمال سیاست‌های مالی و توزیع درآمد در ایران: رهیافت FAVAR [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 75-98]
 • صادقی، سید کمال بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 95-114]
 • صادقی، سمیه رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تاکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکت‌های سهام‌محور و بدهی‌محور [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 137-156]
 • صادقیان، رامین ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 101-127]
 • صوفی مجیدپور، مسعود رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی: شواهد تجربی از صنایع تولیدی ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 29-48]

ط

 • طیبی، سید کمیل ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 1-25]

ع

 • عابدی، زهرا بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 49-67]
 • عبادی، جعفر اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 45-62]
 • عیسی زاده، سعید رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی: شواهد تجربی از صنایع تولیدی ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 29-48]
 • علی مرادی افشار، پروین بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 95-114]

ف

 • فاتحی دابانلو، محمد حسین نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 99-118]
 • فاخر، حسینعلی بررسی رابطه باز بودن تجاری و مالی با ردپای اکولوژیکی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 49-67]
 • فاطمی، سید محمد حسین تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 1-22]
 • فتاحی، شهرام تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 23-44]
 • فتاحی، شهرام تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 1-27]
 • فذهمندمنش، آسیه بررسی اثر تغییرات قیمت بر رفاه خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌های درآمدی و گروه‌های کالایی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 49-74]
 • فرازمند، حسن اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 85-109]
 • فلاحی، فیروز درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی) [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 77-100]
 • فلاحتی، علی تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 23-44]

ک

 • کیاالحسینی، سید ضیاء الدین اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 45-62]
 • کازرونی، سید علیرضا درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی) [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 77-100]
 • کیانی ده کیانی، محمد اثرات توسعه بخش‌های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 27-47]
 • کریمی، زهرا بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 95-114]
 • کریم زادگان، سعیده تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اقتصاد سلامت [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 129-146]
 • کفیلی، وحید اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 85-109]
 • کمیجانی، اکبر عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 63-75]

گ

 • گلی، سمیه تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 23-44]
 • گلی، یونس تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 23-44]
 • گل محمدی، افسانه تأثیر مقررات زیست‌محیطی بر رقابت‌پذیری صنایع: شواهدی از صنایع کارخانه‌ای کشورهای امریکا، انگلستان و کانادا [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 119-139]

م

 • محمدی، تیمور عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 63-75]
 • محمدی، تیمور تاثیر تکانه‌های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 69-94]
 • محمدزاده، پرویز بررسی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 95-114]
 • محمدنژاد، محمد ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 101-127]
 • مصباحی، مانا درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی) [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 77-100]
 • معصوم زاده، سارا بررسی همگرایی صنعتی در استان‌های ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی (SDM) [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 157-176]
 • معمارنژاد، عباس عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 63-75]
 • معمارنژاد، عباس نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 99-118]
 • مقدس فر، سمانه ارزیابی اثرات رانت‌جویی تجاری بر اقتصاد ایران با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 1-25]
 • ملتفت، حسین اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استان‌های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 85-109]
 • مهرآرا، محسن تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 1-22]
 • مهرآرا، محسن نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 99-118]
 • موحد، علی اصغر طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 115-136]
 • موسوی، سید حبیب الله اثرات توسعه بخش‌های اقتصاد ایران بر افزایش درآمد گروه‌های شهری و روستایی [دوره 11، شماره 39، 1396، صفحه 27-47]
 • موسوی جهرمی، یگانه طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران [دوره 11، شماره 40، 1396، صفحه 115-136]
 • مومنی طاهری، یاسر رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تاکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکت‌های سهام‌محور و بدهی‌محور [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 137-156]

ن

 • نخعی کمال آبادی، عیسی ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته [دوره 11، شماره 37، 1396، صفحه 101-127]

ه

ی

 • یعقوبی، پریسا شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده [دوره 11، شماره 38، 1396، صفحه 111-135]