دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، فروردین 1392، صفحه 1-116 
اثرات گسترش فناوری نانو تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

صفحه 85-99

یزدان نقدی؛ سهیلا کاغذیان؛ نیکی محسنی فخر؛ هادی پرهیزی گشتی


شناسایی بخش‌های کلیدی و پیشرو استان آذربایجان شرقی

صفحه 101-116

رویا آل عمران؛ حسن علیزاده ال؛ سید علی آل عمران