دوره و شماره: دوره 6، شماره 20، دی 1391، صفحه 1-128 
7. همگرایی شاخص قیمت در استان‌های ایران

صفحه 111-128

کیومرث شهبازی؛ فیروز فلاحی؛ امیر غلامی