دوره و شماره: دوره 11، شماره 37، بهار 1396 
2. تقاضای تحصیلات و برآورد سهم تحصیلات در نابرابری درآمد

صفحه 23-44

علی فلاحتی؛ شهرام فتاحی؛ یونس گلی؛ سمیه گلی


3. اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

صفحه 45-62

فرهاد خداداد کاشی؛ جعفر عبادی؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ خلیل حیدری


4. عوامل موثر بر‌جذب سرمایه‌‌گذاری ‌مستقیم‌ خارجی در منطقه منا

صفحه 63-75

ساناز خطابی؛ اکبر کمیجانی؛ تیمور محمدی؛ عباس معمارنژاد


5. درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران با تأکید بر نقش بی‌ثباتی درآمدهای نفتی (رهیافت غیرخطی)

صفحه 77-100

مانا مصباحی؛ حسین اصغرپور؛ جعفر حقیقت؛ سید علیرضا کازرونی؛ فیروز فلاحی


6. ارائه مدل توام قیمت‌گذاری و مسیریابی موجودی در زنجیره تامین دو سطحی حلقه بسته

صفحه 101-127

محمد محمدنژاد؛ عیسی نخعی کمال آبادی؛ رامین صادقیان؛ فردین احمدی زر