دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 1-200 
آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

صفحه 1-19

10.30495/eco.2021.1926550.2501

فاطمه خانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ محمد علی احسانی


تأثیر مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها

صفحه 87-104

10.30495/eco.2021.1936869.2549

سیده نرگس آقامحمدی؛ غلامعلی حاجی؛ هادی غفاری؛ پیمان غفاری آشتیانی