درباره نشریه

این فصلنامه بر اساس مجوز 87/325368  مورخ 03/12/1385 سی و سومین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و جلسه مورخ 88/4/3 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مجوز شماره 124/1939 مورخ 88/4/21   به زیور طبع آراسته گردید و طی نامه شماره 89/25/72 مورخ 1390/3/9 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.

این فصلنامه بر اساس نامه شماره 181884/3 مورخ 1391/9/13 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از شماره 14 (تابستان 90) دارای درجه علمی- پژوهشی شناخته شد.