درباره نشریه

  1. این فصلنامه بر اساس مجوز 87/325368  مورخ 03/12/1385 سی و سومین جلسه کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و جلسه مورخ 88/4/3 هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مجوز شماره 124/1939 مورخ 88/4/21   منتشر می شود.
  2.  مجله بر اساس نامه شماره 89/25/72 مورخ 1390/3/9 در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.
  3. این فصلنامه بر اساس نامه شماره 181884/3 مورخ 1391/9/13 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 14 (تابستان 1390) دارای درجه علمی- پژوهشی است.
  4. این فصلنامه بر اساس  ارزیابی کمسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در سال 1398 دارای رتبه علمی ب است.