داوران

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

رتبه علمی

1

دکتر اسمعیل ابونوری

سمنان

استاد

2

دکتر امیر ابری

واحد فیروزکوه

دانشیار

3

دکتر داوود بهبودی

 تبریز

استاد

4

دکتر زهرا افشاری

الزهرا

استاد

5

دکتر شکرالله زیاری

واحد فیروزکوه

دانشیار

6

دکتر عبدالرضا تالانه

واحد  فیروزکوه

دانشیار

7

دکتر کامبیز پیکارجو

علوم و تحقیقات تهران

استادیار

8

دکتر محمد مهدی برقی اسکویی

تبریز

دانشیار

9

دکتر مهدی پدرام

الزهرا

استاد

10

دکتر میثم موسایی

 تهران

استاد

11

دکترابراهیم عباسی

الزهرا

دانشیار

12

دکتراحمد جعفری صمیمی

مازندران

استاد

13

دکتراسفندیار جهانگرد

علامه طباطبایی

دانشیار

14

دکتراسماعیل صفرزاده

الزهرا

استادیار

15

دکترامیرحسین مزینی

تربیت مدرس

استاد

16

دکترپروانه سلاطین

واحد فیروزکوه

استادیار

17

دکترتوحید فیروزان

خوارزمی

استادیار

18

دکترتیمور محمدی

علامه طباطبایی

استاد

19

دکترحسین اصغرپور

تبریز

استاد

20

دکترخسرو عزیزی

واحد فیروزکوه

استادیار

21

دکتررحمان سعادت

 سمنان

استادیار

22

دکترزریر نگین تاجی

شهید بهشتی

استادیار

23

دکترسعید راسخی

مازندران

دانشیار

24

دکترسمیه صادقی

واحد آیت ا... آملی

استادیار

25

 دکترسیدیوسف احدی سرکانی

واحد فیروزکوه

دانشیار

26

دکترشهرام فتاحی

رازی

دانشیار

27

دکترشهریار نصابیان

واحد تهران مرکز

دانشیار

28

دکترصالح قویدل

واحد فیروزکوه

دانشیار

29

دکترعباس معمارنژاد

علوم و تحقیقات تهران

دانشیار

30

دکترعزت الله عباسیان

بوعلی

دانشیار

31

دکترعلی اکبر خسروی نژاد

واحد تهران مرکز

استادیار

32

دکترعلی حسین صمدی

شیراز

دانشیار

33

دکترعلیرضا امینی

واحد تهران مرکز

استادیار

34

دکترعلیرضا دقیقی اصلی

واحد تهران مرکز

استادیار

35

دکترعلیرضا رشیدی کمیجان

واحد فیروزکوه

دانشیار

36

دکترعلیرضا کازرونی

 تبریز

استاد

37

دکترغلامرضا گرایی نژاد

واحد تهران مرکز

استادیار

38

دکترغلامعلی فرجادی

مازندران

دانشیار

39

 دکترفاطمه بزازان

الزهرا

دانشیار

40

دکترفرهاد غفاری

علوم و تحقیقات تهران

دانشیار

41

دکترقهرمان عبدلی

 تهران

استاد

42

دکترقیدر قنبرزاده

واحد چالوس

استادیار

43

دکترکریم امامی

علوم تحقیقات تهران

استادیار

44

دکترکریم امامی

علوم و تحقیقات تهران

استادیار

45

دکترکیومرث سهیلی

رازی

دانشیار

46

دکترکیومرث شهبازی

 ارومیه

استاد

47

دکترلطفعلی عاقلی

تربیت مدرس

دانشیار

48

دکترمحسن مهرآرا

 تهران

استاد

49

دکترمحمد حسن زاده

دانشگاه محقق اردبیلی

استادیار

50

دکترمحمد نبی شهیکی تاش

سیستان و بلوچستان

دانشیار

51

دکترمحمدباقر بهشتی

 تبریز

استاد

52

دکترمحمدرضا میرزایی نژاد

واحد تهران مرکز

استادیار

53

دکترمرتضی سامتی

اصفهان

استاد

54

دکترمسعود صوفی مجیدپور

واحد فیروزکوه

استادیار

55

دکترمنصور زراء نژاد

 شهید چمران

استاد

56

دکترمهدی فتح آبادی

واحد فیروزکوه

استادیار

57

دکترمهدی فلاح

واحد بابل

استادیار

58

دکترمیرحسین موسوی

الزهرا

دانشیار

59

دکترنادر مهرگان

بوعلی

استاد

60

محمود صبوحی

فردوسی

دانشیار