هدف این فصلنامه فراهم کردن یک منبع علمی معتبر برای انتشار مقالات کاربردی به روز و جدید  در زمینه کمی کردن  و مدلسازی اقتصادی در ایران است. نشریه، موضوعات و محورهای  مدل‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تجارت بین‌الملل، اقتصاد ملی و منطقه‌ای،  اقتصاد پولی و مالی،  اقتصادسنجی،  اقتصاد زیست محیطی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد بخش عمومی  و اقتصاد بهداشت را پوشش می‌دهد. پژوهش‌های با رویکرد پرسش‌نامه‌ای  و کیفی در دامنه اهداف این فصلنامه نیست.. مقالات برگرفته از رساله ‌های دکتری با رهیافت یاد شده در اولویت ارسال به داوری  است.

  مدلسازی اقتصادی

 • نوع مجله: علمی (ب)
 • وضعیت چاپ: الکترونیکی
 • نوع دسترسی: آزاد به تمامی مقالات
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • هزینه داوری: بلی
 • نوع داوری: داوری دو سو ناشناس و حداقل دو داور
 • زمان بررسی اولیه: یک هفته
 • زمان داوری: حداکثر دو ماه
 • چارک علمی: Q1
 • ضریب تاثیر (ISC): 0/571
 • ضریب تاثیر آنی: 0/172

نکات مهم

 • نویسندگان محترم لطفا قبل از ثبت و ارسال مقاله، حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند. رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه الزامی است.
 • هنگام ارسال مقاله، فرم‌های تعهدنامه و تعارض منافع را  از بخش راهنمای نویسندگان دانلود و توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود. در غیر این صورت مقاله وارد فرایند داوری نخواهد شد.
 • این فصلنامه سرقت ادبی را بررسی می کند و با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین­‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.
 • بر اساس آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله، هزینه بررسی و ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه آماده‌سازی، ویراستاری و نشر 800 هزار تومان است. شماره حساب و شماره کارت در بخش راهنمای نویسندگان در دسترس است.

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 1-200 

تأثیر تکانه‌های نفتی بر تاب‏آوری اقتصادی در ایران

صفحه 83-102

10.30495/eco.2022.1928522.2507

نجمه السادات رباطی؛ علی رییس پور رجبعلی؛ عبدالمجید جلایی


ابر واژگان