این فصلنامه با هدف فراهم کردن یک منبع علمی برای انتشار مقالات با کیفیت نظری و کاربردی در زمینه مدلسازی اقتصادی منتشر می‌شود. نشریه، موضوعات مربوط به مدل‌های اقتصاد کلان، رشد، بهینه‌سازی، برنامه‌ریزی، تجارت بین‌الملل، اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مدل‌سازی تعادل عمومی، اقتصاد ملی، تعدیل ساختاری، اقتصادسنجی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد محیطی و اقتصاد بهداشت را پوشش می‌دهد.  این نشریه از پذیرش مقالاتی که در طیف پژوهش‌های پرسش‌نامه‌ای قرار می‌گیرند، معذور می‌باشد.

  مدلسازی اقتصادی

  •  نوع مجله: علمی (ب)
  • وضعیت چاپ: الکترونیکی
  • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
  • هزینه داوری: بلی
  • نوع داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور
  • زمان بررسی اولیه: یک هفته
  • زمان داوری: حداکثر دو ماه
  • چارک علمی: Q1
  • ضریب تاثیر (ISC): 0/571
  • ضریب تاثیر آنی: 0/172

 این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق حرفه‌ای در نشریات و الزام و التزام به رعایت آنها، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (Committee on Publication Ethics) بوده و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی (Anti-Plagiarism) پیروی می‌نماید.

  نویسندگان محترم لطفا قبل از ثبت و ارسال مقاله، حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه کنند. رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه الزامی است. با توجه به آیین نامه اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی نویسنده باید مبلغ  150000 تومان هنگام ثبت مقاله و  مبلغ 500000 تومان زمان صدور پذیرش برای امور آماده‌سازی، نشر و حق‌الزحمه داوری پرداخت کند. شماره حساب و شماره کارت در بخش راهنمای نویسندگان در دسترس است.

شماره جاری: دوره 14، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 1-200 

2. نقش دولت در شرایط مواجهه با‫ بیماری‫ پاندمیک ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صفحه 25-52

10.30495/eco.2021.1930008.2518

علی کشاورزی؛ حمیدرضا حرّی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ میثم رافعی؛ مهدی نجاتی


ابر واژگان