نویسنده = مرتضی سامتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر شوک‌های موثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی

دوره 14، شماره 52، اسفند 1399، صفحه 53-78

10.30495/eco.2021.1908749.2415

ثمین صبحی؛ مرتضی سامتی؛ سارا قبادی؛ مجید صامتی


2. بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد ـ مخارج دولت ایران با رویکرد TVPFAVAR

دوره 10، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 53-73

جابر اکبری؛ صادق بختیاری؛ مرتضی سامتی؛ همایون رنجبر


3. تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 51-72

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


4. اثرات صرفه‌های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران

دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 17-36

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


5. تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال: مطالعه موردی ضربات پنالتی

دوره 5، شماره 15، مهر 1390، صفحه 47-66

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ کامران کسرایی