نویسنده = احمد جعفری صمیمی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی ‌شدن

دوره 12، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 1-23

احمد جعفری صمیمی؛ شهریار زروکی؛ سیده رقیه ساداتی امیری