نویسنده = مهدی فتح آبادی
تعداد مقالات: 5
1. فناوری اطلاعات و ارتباطات و رشد بهره وری در بلندمدت: شواهدی از صنایع تولیدی ایران

دوره 15، شماره 56، اسفند 1400، صفحه 43-66

10.30495/eco.2022.1953248.2632

محمود رضائی سراجی؛ محمود محمودزاده؛ پروانه سلاطین؛ مهدی فتح آبادی


3. تجمع جغرافیایی فعالیت‌های صنعتی و رشد بهره‌وری: شواهدی از صنایع تولیدی استان‌های ایران

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 51-72

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


4. اثرات صرفه‌های تجمع صنعتی و شهرنشینی بر رشد اقتصادی: شواهدی از بازارهای ایران

دوره 8، شماره 27، مهر 1393، صفحه 17-36

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ همایون رنجبر


5. تعادل استراتژی مختلط نش و بازیکنان فوتبال: مطالعه موردی ضربات پنالتی

دوره 5، شماره 15، مهر 1390، صفحه 47-66

مرتضی سامتی؛ مهدی فتح آبادی؛ کامران کسرایی