نویسنده = مجید فشاری
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 21-41

سعید فراهانی فرد؛ مجید فشاری؛ یاور خانزاده


4. تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

دوره 5، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 71-86

مجید فشاری؛ علی اکبر تقی پور؛ مجتبی ولی بیگی؛ نیر قمری