نویسنده = فرهاد خداداد کاشی
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره‌وری صنعت حمل ‌و نقل جاده‌ای ایران

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 137-160

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ بهاره قنبری


2. اندازه‌گیری قدرت انحصاری صنایع تولیدی در ایران: رویکرد توابع تصادفی مرزی

دوره 11، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 45-62

فرهاد خداداد کاشی؛ جعفر عبادی؛ سید ضیاء الدین کیاالحسینی؛ خلیل حیدری


3. سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 1-27

مهدی مرادی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ جهانگیر بیابانی؛ هادی غفاری