نویسنده = هادی غفاری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها

دوره 15، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 87-104

10.30495/eco.2021.1936869.2549

سیده نرگس آقامحمدی؛ غلامعلی حاجی؛ هادی غفاری؛ پیمان غفاری آشتیانی


2. بررسی آثار اقتصادی و رفاهی بازار آب: رویکرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 119-136

فاطمه اسمعیل نیا بالاگتابی؛ احمد سرلک؛ هادی غفاری


3. سنجش پارامتریک شاخص لرنر در بازار وام و سپرده های بانکی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ

دوره 10، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 1-27

مهدی مرادی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ جهانگیر بیابانی؛ هادی غفاری