کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 7
1. ساختار تولید و توزیع درآمد در ایران

دوره 9، شماره 32، بهمن 1394، صفحه 1-23

اسمعیل ابونوری؛ محبوبه فراهتی


2. اثر ورزشگاه‌ها و تیم‌های حرفه‌ای بر درآمد افراد در ایران

دوره 9، شماره 32، بهمن 1394، صفحه 87-102

پرویز محمدزاده؛ فرهاد عزیزی


3. رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف

دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 47-65

علی حسین صمدی؛ شراره مجدزاده طباطبایی


4. تأثیر ثروت بر مصرف بخش خصوصی در ایران

دوره 6، شماره 18، تیر 1391، صفحه 61-81

سارا امامقلی پور؛ لطفعلی عاقلی