کلیدواژه‌ها = تورم
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 23-47

حسین راغفر؛ اسماعیل صفرزاده؛ مریم غفوربروجردی


2. بررسی اثر تغییر قیمت‌ها بر توزیع درآمد و رفاه در مناطق شهری

دوره 9، شماره 29، فروردین 1394، صفحه 25-42

تیمور محمدی؛ عباس شاکری؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ علی شهابی


3. نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم

دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 107-125

عطیه گرجی زاده؛ حسین شریفی رنانی


5. رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف

دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 47-65

علی حسین صمدی؛ شراره مجدزاده طباطبایی


6. استخراج منحنی فیلیپس کینزین‌های جدید و تحلیل مدل‌های قیمت‌گذاری

دوره 6، شماره 19، مهر 1391، صفحه 1-20

حسین امیری؛ تیمور رحمانی؛ میثم رافعی