کلیدواژه‌ها = C22
تعداد مقالات: 7
1. تبیین الگوی هشدار اولیه تورم با استفاده از مدل تغییر رژیم مارکف

دوره 11، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-22

محسن مهرآرا؛ سید محمد حسین فاطمی


3. تأثیر مؤسسات مالی بانکی و غیربانکی اسلامی بر رشد اقتصادی ایران (رهیافت گشتاور تعمیم یافته GMM)

دوره 9، شماره 31، پاییز 1394، صفحه 21-41

سعید فراهانی فرد؛ مجید فشاری؛ یاور خانزاده


4. تاثیر مصرف انرژی، رشد اقتصادی و تجارت خارجی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران

دوره 9، شماره 29، بهار 1394، صفحه 63-84

تقی ترابی؛ امین خواجویی پور؛ سمانه طریقی؛ محمدرضا پاکروان


5. پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش‌بینی خاکستری

دوره 8، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 91-114

حبیب اله جوانمرد؛ سیده فاطمه فقیدیان


6. بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 53-65

سید عبدالمجید جلایی؛ آسیه عزیزی؛ نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


7. برآورد تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 101-113

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ وحید قربانی