کلیدواژه‌ها = E31
تعداد مقالات: 6
1. بررسی رفتار تورم اقلام قابل‌مبادله و غیرقابل‌مبادله(رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)

دوره 12، شماره 43، آذر 1397، صفحه 25-50

جاوید بهرامی؛ بهنوش سادات آقایان؛ اسفندیار جهانگرد


4. مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی

دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 107-132

سید فخرالدین فخرحسینی


6. نقش اقتصاد دانش بنیان در کنترل تورم

دوره 8، شماره 26، مرداد 1393، صفحه 107-125

عطیه گرجی زاده؛ حسین شریفی رنانی