کلیدواژه‌ها = E32
تعداد مقالات: 5
2. مدل دستمزد کارایی پویا با ادوار تجاری واقعی

دوره 10، شماره 33، اردیبهشت 1395، صفحه 107-132

سید فخرالدین فخرحسینی


3. بررسی جایگاه و نقش بخش کشاورزی در ادوار تجاری ایران

دوره 8، شماره 25، فروردین 1393، صفحه 53-65

سید عبدالمجید جلایی؛ آسیه عزیزی؛ نسیبه زارعی؛ حسین مهرابی بشرآبادی


4. نقاط رکود و رونق اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ

دوره 7، شماره 23، مهر 1392، صفحه 67-83

مرتضی صالحی سربیژن؛ غلامعلی رییسی؛ نادر شتاب بوشهری


5. مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش‌بینی ادوار تجاری ایران

دوره 7، شماره 22، تیر 1392، صفحه 63-81

مهدی فاضل؛ اکبر توکلی؛ مصطفی رجبی