کلیدواژه‌ها = وازگان کلیدی: حکمرانی خوب، توسعه انسانی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حکمرانی خوب بر توسعه انسانی: یک تحلیل بین کشوری

دوره 9، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 131-147

سید نظام الدین مکیان؛ مژده بی باک