کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: مدل‌سازی اقتصادی، بازار آب، مدیریت منابع آب، عرضه و تقاضای آب
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی اقتصادی مدیریت منابع آب کشاورزی استان تهران با تأکید بر نقش بازار ‌آب

دوره 10، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 121-139

ابوالفضل محمودی؛ ابوذر پرهیزکاری