کلیدواژه‌ها = . واژگان کلیدی: هوش اخلاقی، نظریه بازی‌ها، مطالعه آزمایشگاهی، اقتصاد رفتاری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی اثر هوش اخلاقی بر سواری رایگان: رهیافت بازی پویا با اطلاعات کامل

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 1-22

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی