کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی JEL: Q50 D60؛ F02؛ . واژگان کلیدی: شادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری

دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 49-72

حدیث حسابی؛ مرتضی خورسندی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسن دهقان شورکند