کلیدواژه‌ها = O11 واژگان کلیدی: نوسازی ناوگان، بهره‌وری، متوسط عمر سرمایه، سرمایه کیفی، حمل‌ و نقل جاده-ای
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره‌وری صنعت حمل ‌و نقل جاده‌ای ایران

دوره 12، شماره 42، تابستان 1397، صفحه 137-160

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ بهاره قنبری