کلیدواژه‌ها = طبقه‌بندی ژل: C50؛ M42؛ M41 واژگان کلیدی: مدیریت سود تعهدی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی پیش‌بینی ورشکستگی با استفاده از متغیرهای مدیریت سود

دوره 14، شماره 50، شهریور 1399، صفحه 131-152

10.30495/eco.2020.1893925.2322

مسلم قاطبی؛ ,ولی خدادادی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر