آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی شناسی سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد دانشگاه مازندران شهر بابلسر کشور ایران

2 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران

3 عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران عضو هیات داوران مجله مدلسازی اقتصادی

4 عضو هئیت علمی دانشگاه مازندران

10.30495/eco.2021.1926550.2501

چکیده

هدف از این پژوهش کاربرد رهیافت پویایی سیستم برای پیش بینی قیمت طلا در کشور ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و شبیه سازی روند تاثیر سیاست های پولی بر قیمت طلا در بازه زمانی1389-1405 می‌باشد. شبیه‌سازی با نرم‌افزار ونسیم انجام گرفته است. مطالعه حاضر در سناریوهای مختلفی به شبیه‌سازی تغییر حجم‌نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره بانکی بر بازار طلا پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد قیمت طلا نه تنها متاثر از قیمت اونس جهانی و ارزش دلار می‌باشد بلکه کنترل نقدینگی و مهار تورم نقش بسزایی در ثبات بازار طلا خواهد داشت. نتایج موید این موضوع است که حجم نقدینگی و شاخص قیمت مصرف کننده تاثیر مستقیم و نقش قابل توجهی در افزایش قیمت طلا دارد. همچنین یافته ها نشان می‌دهد که تغییر نرخ بهره بانکی تاثیری بر تغییر قیمت طلا ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of money market on gold market with system dynamics approach

نویسندگان [English]

  • fatemeh khani 1
  • Ahmad Jafari Samimi 2
  • mohammdali ehsani 3
  • amirmansor tehranchian 4
1 economic'department -mazandran university-babolsar -tehran.
2 .
3 university mazandrn
4 university mazandrn
چکیده [English]

The purpose of this study is to apply the system dynamics approach to predict the price of gold in Iran, identify factors affecting the price of gold and simulate the impact of monetary policy on the price of gold in the period 1389-1405. The simulation was performed with Vensim software. The present study simulates the change in liquidity volume, consumer price index and bank interest rates on the gold market in different scenarios. The results show that the price of gold is not only affected by the gold world price and the value of the dollar, but also the control of liquidity and curbing inflation will play a significant role in stabilizing the gold market. The results confirm that the volume of liquidity and the consumer price index have a direct impact and a significant role in increasing the price of gold. The findings also show that changes in bank interest rates have no effect on changes in gold prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold price. system dynamics.bank interest rate. liquidity volume
  • Forecast