دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، مرداد 1397، صفحه 1-170 
2. تاثیر تورم بر توانگری‌ مالی شرکت‌های بیمه در ایران

صفحه 23-47

حسین راغفر؛ اسماعیل صفرزاده؛ مریم غفوربروجردی


3. اثر عملکرد محیط‌زیست بر شادی: تحلیل بین کشوری

صفحه 49-72

حدیث حسابی؛ مرتضی خورسندی؛ حسین عباسی نژاد؛ حسن دهقان شورکند


7. تاثیر نوسازی ناوگان بر بهره‌وری صنعت حمل ‌و نقل جاده‌ای ایران

صفحه 137-160

فرهاد خداداد کاشی؛ سمانه نورانی آزاد؛ بهاره قنبری