دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 1-150 
1. تحلیل رفاه اقتصادی با تاکید بر ابعاد جهانی ‌شدن

صفحه 1-23

احمد جعفری صمیمی؛ شهریار زروکی؛ سیده رقیه ساداتی امیری


2. آثار کلان اقتصادی اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی ایران

صفحه 25-46

هدی جعفری؛ عباس نجفی زاده؛ اسماعیل صفرزاده؛ غلامعلی حاجی