دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 1-180 
1. شناسایی عوامل تاثیرگذار سیاست‌های پولی بر سیستم بانکی

صفحه 1-24

ثریا رفیعی قره شیران؛ کریم امامی؛ فرهاد غفاری


4. محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای)

صفحه 73-100

محمد حسین درویش متولی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری


6. مدل‌سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودشور)

صفحه 121-144

ابوذر پرهیزکاری؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ غلامرضا بخشی خانیکی