دوره و شماره: دوره 15، شماره 54، تابستان 1400، صفحه 1-200 
1. آثار بازار پول بر بازار طلا با رویکرد پویایی شناسی سیستمی

صفحه 1-25

10.30495/eco.2021.1926550.2501

فاطمه خانی؛ احمد جعفری صمیمی؛ محمد علی احسانی؛ امیرمنصور طهرانچیان


5. تاثیر مزیت نسبی فعالیت‌های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان‌ها

صفحه 96-120

10.30495/eco.2021.1936869.2549

سیده نرگس آقامحمدی؛ غلامعلی حاجی؛ هادی غفاری؛ پیمان غفاری آشتیانی


6. اثرات متقابل حمل و نقل، رشد اقتصادی و انتشار CO2 در ایران

صفحه 121-145

10.30495/eco.2021.1902006.2375

مهسا کلانترزاده؛ فاطمه زندی؛ محمد خضری؛ بیژن صفوی