اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2232
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش 1333

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 238
تعداد مشاهده مقاله 452837
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 220320
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 59 روز
درصد پذیرش 4 %