اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2166
تعداد پذیرش 80
تعداد عدم پذیرش 1288

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد مقالات 340
تعداد مشاهده مقاله 722473
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 367984
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 60 روز
درصد پذیرش 4 %