اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2285
تعداد پذیرش 102
تعداد عدم پذیرش 1376

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 249
تعداد مشاهده مقاله 497871
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 230751
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 52 روز
درصد پذیرش 4 %