اصول اخلاقی انتشار مقاله

 • رعایت ضوابط فصلنامه و ارسال اسکن فرم تکمیل شده واگذاری مقالات از نظر  رعایت اصول اخلاقی ضروری است. 
 • ین نشریه با احترام به قوانین  اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین­‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

This journal is following of Committee on Publication Ethics (COPE) and complies with the highest ethical standards in accordance with ethical laws

برخی مصادیق تخلفات پژوهشی عبارتند از: 

 • جعل داده‌ها
 • تحریف داده‌ها
 • سرقت علمی
 • عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
 • انتشار مجدد
 • همپوشانی انتشارات
 • خرید و فروش آثار پژوهشی
 • سوء رفتار پژوهشی
 • عدم تعهد و مسوولیت نسبت به ذینفعان
 • اجاره ی علمی

جزییات تخلفات پژوهشی در لینک زیر در دسترس است.

لینک مصادیق تخلفات پژوهشی تهیه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری