اصول اخلاقی انتشار مقاله

 • رعایت ضوابط فصلنامه و ارسال اسکن فرم تکمیل شده واگذاری مقالات از نظر  رعایت اصول اخلاقی ضروری است. 
 • این فصلنامه سرقت ادبی را بررسی می کند و با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین­‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

برخی مصادیق تخلفات پژوهشی عبارتند از: 

 • جعل داده‌ها
 • تحریف داده‌ها
 • سرقت علمی
 • عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده
 • انتشار مجدد
 • همپوشانی انتشارات
 • خرید و فروش آثار پژوهشی
 • سوء رفتار پژوهشی
 • عدم تعهد و مسوولیت نسبت به ذینفعان
 • اجاره ی علمی

جزییات تخلفات پژوهشی در لینک زیر در دسترس است.

لینک مصادیق تخلفات پژوهشی تهیه شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری