اصول اخلاقی انتشار مقاله

وارد شدن دانش خصوصی افراد به مجامع عمومی و تبدیل شدن به دانش اجتماعی می‌تواند از طریق انتشار مقالات، سخنرانی‌های ضبط شده و غیره صورت گیرد که مهم‌ترین مسأله در این موارد، اخلاق علمی و سالم بودن محیط علمی است. برای دست‌یابی به این مدعا امید است با رعایت این اصول به وسیله پژوهشگران و استادان محترم گامی اساسی در راستای رعایت حقوق دیگران و اعتلای دانش بشری برداشته شود.

اصول اخلاقی مربوط به فصلنامه

 1. اطلاعات خصوصی و حریم شخصی نویسندگان و اساتید رعایت شود.
 2. تصمیم‌گیری درباره مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و یا مشی سیاسی نویسندگان انجام شود.
 3. فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله‌های دریافتی آزاد است.

 

اصول مربوط به نویسندگان محترم

 1. مقالات حاصل دریافت‌های علمی و پژوهش‌های تحقیقاتی نویسندگان باشد.
 2. مشخصات نویسنده‌ی مسئول و همکاران، به طور دقیق درج شود.
 3. رفرنس‌دهی و منبع مطالب به طور صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تاثیر نشریات دیگر خللی ایجاد نگردد.
 4. مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی‌ دیگربه چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.
 5. هرگونه تغییر در مقاله، سریعا به کارشناس فصلنامه اطلاع‌رسانی شود.
 6. در متن مقاله، مرجع شکل‌ها، نمودارها و جدول‌ها به طور دقیق ذکر شود.

 

 

اصول مربوط به داوران محترم

 1. داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، در اسرع وقت، سردبیر نشریه را در جریان نتیجه ارزیابی خود قرار دهند.
 2. داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه‌ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.
 3. توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 4. داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.
 5. از انتشار موضوع داوری قبل از چاپ، خودداری شود.