سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

درخواست کنندگان محترم توجه نمایند ابتدا لازم است جهت اشتراک با دفتر فصلنامه تماس گرفته و هماهنگ نمایند و سپس فرم زیر را دانلود نموده و پس از پرکردن، به همراه فیش واریزی هم برای دفتر فصلنامه و هم پایگاه استنادی علوم جهان اسلام فکس نمایند. شایان ذکر است که اشتراک چاپی از شماره 25 (بهار 93) امکانپذیر می باشد.

تلفن و نمابر دفتر فصلنامه: 76402608-021

تلفن و نمابر پایگاه:  7136468352-07136468452(انتشارات)

دانلود فرم