این فصلنامه با هدف فراهم کردن یک منبع علمی برای انتشار مقالات با کیفیت نظری و کاربردی در زمینه مدلسازی اقتصادی منتشر می‌شود. نشریه، موضوعات مربوط به مدل‌های اقتصاد کلان، رشد، بهینه‌سازی، برنامه‌ریزی، تجارت بین‌الملل، اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مدل‌سازی تعادل عمومی، اقتصاد ملی، تعدیل ساختاری، اقتصادسنجی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد محیطی و اقتصاد بهداشت را پوشش می‌دهد.

این فصلنامه بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با ضریب تاثیر 0/446 و شاخص آنی 0/071 از نظر کیفیت در فهرست مجلات برتر (Q1) قرار گرفت.

 نویسندگان محترم لطفا قبل از ثبت و ارسال مقالات خود حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه الزامی است. نویسندگان مسئول مقالات توجه نمایند با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی جدید دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 62815/10 مورخ 98/10/04 لازم است مبلغ 1/500/000 ریال معادل با یک صد و پنجاه هزار تومان در زمان دریافت مقاله و 3/500/000 ریال از مقالات پذیرش شده، دریافت شود. این دستورالعمل از 98/10/10 اجرایی شده است و بدیهی است مقالاتی که زمان ثبت و ارسال آنها به تاریخی قبل از تاریخ یاد شده مربوط است؛ مشمول این دستورالعمل نمی شوند. مقالاتی که مفاد بخشنامه لازم الاجرا را رعایت نکنند، از فرایندهای فصلنامه حذف خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 1-180 

1. حکمرانی، نظام‌ نوآوری ملی و ظرفیت جذب، هم‌پایی و نوآوری فناورانه (مدل‌سازی نظری)

صفحه 1-33

علی دینی؛ حجت الله حاج حسینی؛ طاهره میرعمادی؛ قاسم رمضانپور نرگسی


2. تأثیر شفافیت بانک مرکزی بر تلاطم تولید

صفحه 34-55

محمد علی احسانی؛ رضا ایزدی


6. تاثیر بهره‌وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع تولیدی ایران

صفحه 131-157

شیما سنگسری؛ محمد قلی یوسفی؛ حمید آماده