این فصلنامه با هدف فراهم کردن یک منبع علمی برای انتشار مقالات با کیفیت نظری و کاربردی در زمینه مدلسازی اقتصادی منتشر می‌شود. نشریه، موضوعات مربوط به مدل‌های اقتصاد کلان، رشد، بهینه‌سازی، برنامه‌ریزی، تجارت بین‌الملل، اقتصاد ملی و منطقه‌ای، مدل‌سازی تعادل عمومی، اقتصاد ملی، تعدیل ساختاری، اقتصادسنجی، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد محیطی و اقتصاد بهداشت را پوشش می‌دهد.

این فصلنامه بر اساس آخرین گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (سال 1396) با ضریب تاثیر 0/696 و شاخص آنی 0/036 از نظر کیفیت در فهرست مجلات برتر (Q1) قرار دارد و در میان 57 مجله اقتصادی، رتبه دوم را کسب کرده است. همچنین، در حال حاضر، در فهرست مجلات منتخب برای ورود به «فهرست مجلات هسته» پایگاه می‌باشد.

 نویسندگان محترم لطفا قبل از ثبت و ارسال مقالات خود حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرمایید. رعایت شرایط و ضوابط فصلنامه الزامی است. نویسندگان مسئول مقالات توجه نمایند با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی جدید دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 62815/10 مورخ 98/10/04 لازم است مبلغ 1/500/000 ریال معادل با یک صد و پنجاه هزار تومان در زمان دریافت مقاله و 3/500/000 ریال از مقالات پذیرش شده، دریافت شود. این دستورالعمل از 98/10/10 اجرایی شده است و بدیهی است مقالاتی که زمان ثبت و ارسال آنها به تاریخی قبل از تاریخ یاد شده مربوط است؛ مشمول این دستورالعمل نمی شوند. مقالاتی که مفاد بخشنامه لازم الاجرا را رعایت نکنند، از فرایندهای فصلنامه حذف خواهند شد.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-200 

2. تعرفه‌های بخشی و توزیع جغرافیایی صنایع پایین‌دستی کشاورزی: شواهدی از استان‌های ایران

صفحه 21-44

منصور اردشیری؛ رضا مقدسی؛ سعید یزدانی؛ امیر محمدی نژاد


3. بهره‌وری کل انرژی و عوامل موثر بر آن (صنایع تولیدی ایران)

صفحه 45-69

ابراهیم نیک نقش؛ نقی شجاع؛ امیر غلام ابری؛ محمد مهدی موحدی


4. مدل بهینه اقتصادی کشت برای کاهش اثرات آلودگی های زیست محیطی در استان مازندران

صفحه 91-119

مجید قربانی؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی؛ محمد خالدی


5. تامین مالی از طریق مشارکت عمومی - خصوصی و توسعه

صفحه 120-138

حسن نوعی اقدم؛ سید شمس الدین حسینی؛ عباس معمارنژاد؛ کریم امامی جزء