نویسنده = خلیل قدیمی دیزج
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابع تقاضای کوتاه‌مدت و بلندمدت گاز طبیعی در بخش خانگی

دوره 8، شماره 25، بهار 1393، صفحه 101-113

محمد بابازاده؛ خلیل قدیمی دیزج؛ وحید قربانی